Vejvanovského ulice je místem, kde se pohybuje množství lidí. Stav lokality, kde se mimo jiné nachází tržnice, je však podle starosty Kroměříže Tomáše Opatrného nevyhovující. "Rádi bychom proto tento prostor upravili tak, aby svým vzhledem odpovídal městu s památkami UNESCO a aby byl pro občany uživatelsky přívětivější," uvedl Opatrný.

Zpracovatel studie má podle radnice vyhodnotit stávající stav a navrhnout celkové řešení daného území. "Měl by zvážit vhodnost umístění tržiště, zeleně i mobiliáře, navrhnout komplexní dopravní řešení, tedy organizaci pěší dopravy, cyklistů i automobilové dopravy, a to včetně umístění parkovacích míst," popsala vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Peníze chce město získat od státu nebo EU

Součástí studie by má být také odhad investičních nákladů. "V každém případě bychom chtěli na revitalizaci Vejvanovského ulice získat dotaci z evropských fondů nebo ze státního rozpočtu. Záležet bude na tom, jaké dotační výzvy budou aktuálně vypsány," dodal starosta Opatrný.

Vejvanovského ulice se nachází severovýchodně od centra města. Z ulice vede jeden ze vstupů do Podzámecké zahrady. Vejvanovského ulicí také procházejí lidé, kteří jdou do centra pěšky z autobusového či vlakového nádraží, a také tudy jezdí cyklisté.

Významný je rovněž počet tamních parkovacích míst. Přestože je stání zpoplatněno, díky blízkosti ulice od historického centra Kroměříže jsou místa hojně využívaná.