„Měli bychom usilovat o snížení počtu aut přijíždějících do centra města. Měla by zůstat na odstavných plochách na jeho periferii a do centra by se lidé měli dostávat městskou hromadnou dopravou. Ideálem je, aby se lidé v historickém středu města pohybovali jen pěšky či na kole,“ plánuje kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Plán udržitelné městské mobility město chystá i díky milionové dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Stejnou částku radnice přidá ze svého rozpočtu, plán by měl být hotový do konce roku 2019.

„Zahrnuje třeba analýzu dopravního chování obyvatel, kterou budeme zjišťovat formou dotazníkového šetření. Jde o to, kam a kudy lidé chodí i to, čím, kam a kudy jezdí. Chystáme už podklady k výběrovému řízení na firmu, která plán zpracuje,“ dodal Viliam Staněk z radničního odboru rozvoje.

Na přípravě dokumentu, který má Kroměříži pomoci uvolnit centrum přeplněné auty, se kromě města podílí i policie, správci komunikací, dopravci, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje či významní zaměstnavatelé.

„Cílem je komplexní řešení dopravní dostupnosti, zvýšení bezpečnosti, snížení negativních vlivů na životní prostředí, lepší hospodárnost přepravy zboží a osob a zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí,“ vyjmenoval Viliam Staněk s tím, že plán udržitelné městské mobility zatím mnoho samospráv v České republice zpracovaný nemá.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU