„Pohyb v daném úseku ulice Kotojedská je nebezpečný pro chodce i cyklisty, kteří prochází či projíždějí po frekventované komunikaci a jsou ohrožováni množstvím automobilů. Nový chodník by výrazně zvýšil bezpečnost v této lokalitě,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Záměr už schválili městští radní. Na letošní rok jsou plánovány projekční a přípravné práce, a to včetně získání stavebního povolení.

Silničáři opraví cestu z Bystřice do Hlinska. Řidiče čekají dva roky komplikací. Na snímku objízdné trasy.
Silnice z Bystřice do Hlinska se na sedm měsíců uzavře. Kudy vede objížďka?

„V tuto chvíli jsme zahájili projekční práce, bude nutné získat souhlas dotčených orgánů. Předběžné technické řešení máme zkonzultované s nejdůležitějšími subjekty, tedy s Dopravním inspektorátem a orgánem ochrany životního prostředí, nyní ale musí projektant důkladně dořešit všechny detaily. Doufáme, že se vše podaří vyřešit a stavba se zrealizuje,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

V Obvodové ulici vznikne nový chodník.
Kroměříž postaví nové chodníky v Obvodové a Lutopecké ulici

Předpokládané náklady na stavbu chodníku jsou odhadovány na dva miliony korun. Kdy by stavba mohla začít?

„Část nákladů by mohla pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, žádost je nutné podat v příštím roce. Akce by poté mohla být realizována v roce 2026. Pokud budeme úspěšní při přípravě potřebné administrativy, nemusíme čekat na dotaci a mohli bychom stavbu chodníku zařadit už do rozpočtu města na příští rok,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Základní škola na Komenského náměstí v Kroměříži.
Střechu školy na Komenského náměstí v Kroměříži čeká několikaměsíční oprava

Chybějícím chodníkem v ulici Kotojedská se odbory městského úřadu zabývají už několik let. „Radnice si nechala vypracovat studii možného propojení města a místní části Kotojedy pro pěší a cyklistickou dopravu a zároveň napojení na plánovanou cyklostezku Kotojedy – Vážany,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Záměr jako celek však narazil na několik překážek, v dohledné době je tak zřejmě realizovatelná pouze zmíněná stavba chodníku po ulici Třasoňovu.

Kolovna KM na Husově náměstí. Zleva Jakub Klement a Josef Maitner.
Startuje cyklistická sezona. Servisy čeká v dubnu a v květnu hlavní nápor

„Jako problém se ukazuje překonání železničního přejezdu, který se nachází v křižovatce, a navíc je poblíž dalšího přejezdu, železniční vlečky do areálu společnosti Navos. V blízkosti komunikace je vodní tok, což situaci také komplikuje. A komunikaci samotnou není možné do roku 2027 upravovat s ohledem na to, že ji Ředitelství silnic Zlínského kraje loni opravovalo z dotačních prostředků. V neposlední řadě město v daném území nevlastní potřebné pozemky,“ vyjmenoval Pecháček.