„Doprava houstne a parkování ve městě je stále větším problémem. Rádi bychom, aby se historická část Kroměříže stala pro obyvatele i návštěvníky města přívětivější,“ přiznává kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Zpracovatelem studie je společnost Ateliér DPK z Brna: její pracovníci budou například sčítat automobily na čtyřech křižovatkách, posoudí jejich kapacitu a pořídí průzkumy parkování.

„Výsledkem by měl být návrh změn organizace dopravy na křižovatkách v ulici 1. máje a také návrh organizace parkovacích a odstavných ploch. Studie by měla být hotová do 29. června,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek. (hed)