Podle místostarosty Karla Holíka se jedná o zásadní dokument, který by měl odpovědět na otázku, jak vést linky MHD a v jakých intervalech.

„Souvisí to i se změnami v meziměstské autobusové dopravě, které chystá Zlínský kraj,“ říká.

Zpracovatel projektu nejdříve podrobně zmapuje stávající stav linek a také pořídí dopravní průzkumy cestujících i požadavků různých organizací a okolních obcí.

Z výsledků průzkumu vzejde komplexní analýza, která bude podkladem pro návrh optimalizace linek a vhodných intervalů dopravy. Mimo jiné budou také hledat možnosti, jak vylepšit dopravní spojení místních částí, kam v současnosti jezdí jen málo autobusů.

Dle Holíka je také nezbytné přizpůsobit MHD novým jízdním řádům meziměstské autobusové linkové dopravy, které by měly platit od prosince letošního roku.

„Z podkladů, které máme k dispozici, vyplývá několik potenciálních problémů,“ upozorňuje.