„Naším cílem je areál sjednotit tak, aby se dal proměnit v místo, kam budou obyvatelé Kroměříže chodit za zábavou a odpočinkem,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Město o pozemky v areálu koupaliště Bajda a okolí usiluje dlouhodobě.

„Věc však blokoval fakt, že pozemky byly zatíženy církevními restitucemi,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) čelil žalobě na určení vlastnictví ze strany Arcibiskupství olomouckého. Soud na jaře roku 2021 rozhodl, že pozemky zůstanou ve vlastnictví České republiky.

„Město požádalo v dubnu roku 2021 a v srpnu 2022 ÚZSVM o úplatný převod těchto pozemků. Úřad podniká potřebné kroky pro realizaci tohoto záměru,“ řekla vedoucí právního odboru Ladislava Žiaková.

Město nechce žádat o bezúplatný převod, protože by bylo omezeno v možnostech, jak s pozemky nakládat.

„Nemohlo by například vybírat vstupné a problém by byl i při žádosti o případnou dotaci na opravu koupaliště,“ doplnila Žiaková.

Kroměříž dříve investovala pouze do technologií a bazénů.

„V případě, že pozemky v areálu Bajda budou patřit městu, otevírají se další možnosti, jak koupaliště vylepšit. Například doplnit atrakce pro děti,“ uzavřel starosta Tomáš Opatrný.