Kauza tento týden pokračuje veřejným projednáním konceptu změny, které se koná v pátek v devět hodin v zasedacím sále Městského úřadu Kroměříž.

Podle mluvčího radnice Pavla Zrny jsou na jednání přizváni všichni, kterých se připravovaná změna územního plánu týká. Ti také mohou své připomínky a písemné návrhy přednést po jednání, nejpozději ale do patnácti dnů.

Návrhy změn jsou k vidění na webových stránkách města v oddělení Informace pro občany, kolonce Městský úřad, odbor Stavební úřad: územní plány a jejich změny.

Podle mluvčího radnice budou obsahem veřejného projednávání dvě varianty řešení městského obchvatu, jehož stavba sice není v tuto chvíli na pořadu dne, ale přesto je třeba jeho trasu v rámci územního plánování vymezit pro případné potřeby dalších generací.

První variantou z procesních důvodů zůstává původní trasa vedoucí kolem vodní plochy Bagrák s vyústěním u Hulské ulice a zahrádkářské kolonie u Vážan.

„Tato původní varianta, proti které loni vznikla petice, musela být ve veřejném projednávání zahrnuta proto, že je součástí Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a v rámci procesních podmínek je třeba ji opět projednat jako jednu z možností," vysvětlila kroměřížská radní Blanka Šimůnková.

Projednávat se oproti tomu ale bude i nová varianta, která vznikla z požadavku zastupitelů města: ti tak reagovali jak na loňskou petici odpůrců trasy kolem Bagráku, tak na letošní požadavky obyvatel Vážan, kteří si nepřejí, aby trasa obchvatu ústila v prostoru u autobazaru Drábek.

„Tato varianta vede až za místním sportovním letištěm, vyhýbá se sporné lokalitě u autobazaru a ústí až u zahrádkářské kolonie," doplnila Šimůnková.

Koncept změn chtějí zástupci města na veřejném setkání projednat a jednu z variant vybrat. „Tu pak zapracujeme do návrhu včetně dalších dotčených orgánů a pošleme projektantovi a následně i krajskému úřadu, který se k věci může také vyjádřit," vysvětlil mluvčí Zrna.

Připomínky od kraje je podle něj nezbytné do návrhu rovněž zapracovat. „Pak bude další jednání, to už by se mělo konat nad konečnou verzí návrhu. Pak bude vše opět vyvěšeno na úřední desce a následovat další veřejné projednání. A teprve potom se schválí definitivní verze," vyjmenoval postup radnice mluvčí.

Lze podle něj těžko odhadnout, jak dlouho vše potrvá, protože musí proběhnout všechny potřebné kroky. „Může se stát, že změna nastane až příští rok," podotkl Zrna.

Mluvčí radnice také zdůraznil, že se město v blízké budoucnosti rozhodně nechystá obchvat stavět, protože jednak nemá peníze, a navíc to současná dopravní situace ani nevyžaduje.

Na jednání se ale přesto chystá také Juraj Kriška, který si ve Vážanech postavil dům a bydlí tam teprve tři roky.

„Když jsme dům stavěli, tak se ještě o ničem nevědělo. Sotva jsme se nastěhovali, začalo se o tom mluvit. Na páteční jednání mám připraveno několik dotazů a připomínek, považuji to docela za levárnu," zlobí se Kriška.

Například mu vadí neustálé šibování s trasami. „Existuje několik variant, ale o tu nejrozumnější a také nejlevnější tu nikdo nemá zájem. Já jsem přesvědčený, že je to dělané někomu na míru," tvrdí Kriška, který zdůrazňuje, že vystupuje sám za sebe.

Ve vážanské místní části ale existuje také občanské sdružení Vážaňák, které se pochopitelně danému tématu také intenzivně věnuje. Podle webových stránek se jeho představitelé na páteční jednání také chystají, vyjádření předsedy sdružení Emila Sedlaříka se ale Deníku sehnat nepodařilo.

Sdružení však nabízí svůj pohled na věc právě na webových stránkách.

„Podařilo se nám zabránit možné výstavbě u autobazaru Drábek. Alternativní trasa je však navrhována na konec katastru naší místní části, kde je ovšem také zástavba, takže s touto variantou nemůžeme souhlasit," stojí v internetovém příspěvku.

Pro sdružení je údajně přijatelná trasa v katastru obce Jarohněvice. Tamní starosta Pavel Husařík ještě minulý týden nevěděl, zda se jednání zúčastní.

„Takové kroky musím projednat se zastupiteli. Paní Šimůnková z radnice nám poslala žádost o stanovisko zastupitelstva, my jsme ale od té doby nezasedali. Chystáme se na konec srpna, až skončí dovolené. Návrh projednáváme a pošleme stanovisko, naši zastupitelé s tímto problémem byli seznámeni, protože jsme měli pracovní schůzi. Jak jsem ale řekl, je potřeba usnesení zastupitelstva," zdůraznil Husařík. 

AUTORKA Jana Přikrylová