„Škola, která zahájí výuku 1. září 2018, nabídne uchazečům tříleté učňovské obory s maturitní nástavbou. V prvním roce otevírá obory Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník.“ potvrdil Deníku mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. V posledním oboru budou moci studenti vybírat ze tří zaměření: zahradník pro pěstování lesa, pro okrasné zahradnictví a vinohradnictví a vinařství.

„Výběr nabídnutých oborů je daný možnostmi. Po restitucích církev podniká v lesnictví a zemědělství, Zlínský kraj přitom lesnickou školu nemá,“ vysvětlil zaměření nové školy olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Na založení učňovské školy podle něj arcibiskupství pomýšlelo už dlouho, ale dosud pro to nebyly vhodné okolnosti.

Podle Zdislavy Vyvozilové z arcibiskupského Centra pro školy je cílem nové vzdělávací instituce umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu, reprezentovaném tradicí katolické církve.

„Bude stavět na hodnotách, jako je víra, odbornost a celkový růst žáků, na rodinných prvcích vzájemné důvěry a otevřenosti, pozorného a lidského přístupu k žákům i zdravé náročnosti, na spoluzodpovědnosti a profesionálním růstu pedagogů i na spolupráci s rodiči a absolventy,“ vyjmenovala Zdislava Vyvozilová.

Škola se podle ní zaměří především na žáky z věřících rodin, je ale otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni respektovat její hodnoty. Součástí zařízení, které využije volných prostor v budově stávající SOŠ hotelové a služeb v ulici Na Lindovce, bude také internát a středisko volného času. Péči o studenty zde arcibiskupství svěří do rukou řádu Salesiánů Dona Boska.

„Salesiánská výchova je založená na přesvědčení, že všechno důležité má mladý člověk uloženo v sobě a my mu chceme pomoci, aby to objevil a rozvíjel,“ míní salesiánský kněz P. František Bezděk z Fryštáku.

Osobnostnímu rozvoji žáků bude podle něj sloužit výchovný a pastorační program založený na preventivním výchovném systému.

„Ten se opírá o tři základní pilíře: rozum, víru a laskavost,“ dodal František Bezděk.

Souběžně s přípravami na zřízení školy také arcibiskupství vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice ředitele.

„Uchazeči se mohou hlásit do 20. prosince, bližší informace o možnostech studia na nově zřizované škole poskytne arcibiskupství počátkem roku 2018,“ dodal mluvčí Jiří Gračka.

Kde už fungují školy Arcibiskupství olomouckého? 
Přímo v Kroměříži už arcibiskupství provozuje církevní základní školu a také Arcibiskupské gymnázium. Celkem je pak zřizovatelem šesti mateřských škol (v Olomouci, Zlíně, Přerově, Prostějově, Litovli a Kojetíně), šesti škol základních (vedle Kroměříže třeba ve Zlíně či Valašském Meziříčí) a tří gymnázií – mimo toho kroměřížského v Prostějově a na Velehradě. V Olomouci také provozuje CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální.