Až do začátku druhé světové války byla součástí Kroměříže poměrně početná židovská obec. Během válečných let se však vše změnilo. Většina byla deportována a téměř všichni zahynuli v koncentračních táborech.

Během jara by měly nové kameny zmizelých v Kroměříži uctít památku rodiny lékaře Felixe Pressera. „Považuji za nutné, abychom si tuto část naší historie připomínali. Tragické osudy a konkrétní příběhy by měla poznat i nejmladší generace. V tom vidím smysl tohoto projektu,“ prozradil starosta Jaroslav Němec.

Lékař Presser zahynul v koncentračním táboře Buchenwald hned zkraje války v roce 1939. Jeho ženu a dva syny pak zavraždili v Bělorusku o tři roky později. „Pan Presser je v současnosti uveden na seznamu obětí okupace z řad lékařů na budově staré polikliniky. Jeho rodina však ne,“ prozradila Jitka Hozová z radničního odboru kultury.

Přesný termín instalování nových kamenů není znám. Jejich místo bude v Kollárově ulici před budovou, kde pravděpodobně rodina žila. Doposud jsou čtyři kameny umístěny v Moravcově ulici před domem, který sloužil jako židovská radnice. Jde o připomínku rodiny posledního kroměřížského rabína Joachima Astela, jeho ženy Firmy a synů Jonathana a Schmarjahu. Poslední dlažební kostka je ve Vodní ulici na připomínku Emila Branda.

Kroměříž a židovská komunita utrpěla během války také významnou architektonickou změnu, když došlo ke zničení tamní synagogy nacisty. V dnešní době je na jejím místě Kulturní dům. Po roce 1945 se hrstka Židů do Kroměříže vrátila. Obnova židovské obce se však nekonala.

Současné kameny zmizelých

Astel Joachim – poslední kroměřížský rabín (od roku 1934), narozený 1.11.1901 byl zatčen v roce 1942, posléze byl vyslýchán v Přerově a následně převezen do Osvětimi, kde byl ještě téhož roku 1942 zavražděn. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Frima – manželka rabína Joachima Astela byla v roce 1942 deportována do Terezína. O rok později byla zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla v roce 1944 zavražděna. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Jonathan – syn rabína Joachima Jonathan se narodil v roce 1931. Jeho osud byl totožný jako osud matky Firmy a mladšího bratra Schmarjaha. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Schmarjahu – Schmarjahu byl rabínův mladší syn, který se narodil v roce 1935. Jeho osud byl totožný jako osud matky Firmy a staršího bratra Jonathana. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Brand Emil – Emil Brand se narodil v roce 1881, do roku 1930 vlastnil kavárnu. Po smrti švagra se staral o svou sestru Elsu s dcerou Klárou. V roce 1942 byl z Terezína deportován do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Z transportu o 1000 lidech jich, včetně Emila Branda, nepřežilo 998. Neteř Klára válku přežila, vrátila se do Kroměříže a po svatbě se odstěhovala do Kanady. Zemřela v roce 2000.
Umístění kamene: ulice Vodní č.p. 56

Kameny zmizelých
Projekt zmizelých kamenů pochází z Německa, kde byla instalována první dlažební kostka v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem v rámci projektu umělce Guntera Demniga. Stala se z toho však tradice. Kameny jsou pokládány po celé Evropě. V České republice se první objevil v roce 2008. zdroj: Wikipedie