Až do začátku druhé světové války byla součástí Kroměříže poměrně početná židovská obec. Během válečných let se však vše změnilo. Většina byla deportována a téměř všichni zahynuli v koncentračních táborech.

Během jara by měly nové kameny zmizelých v Kroměříži uctít památku rodiny lékaře Felixe Pressera. „Považuji za nutné, abychom si tuto část naší historie připomínali. Tragické osudy a konkrétní příběhy by měla poznat i nejmladší generace. V tom vidím smysl tohoto projektu,“ prozradil starosta Jaroslav Němec.

Lékař Presser zahynul v koncentračním táboře Buchenwald hned zkraje války v roce 1939. Jeho ženu a dva syny pak zavraždili v Bělorusku o tři roky později. „Pan Presser je v současnosti uveden na seznamu obětí okupace z řad lékařů na budově staré polikliniky. Jeho rodina však ne,“ prozradila Jitka Hozová z radničního odboru kultury.

Miss OK 2018 v Besedě v Otrokovicích.
Startuje Miss OK. Je určena půvabným středoškolačkám

Přesný termín instalování nových kamenů není znám. Jejich místo bude v Kollárově ulici před budovou, kde pravděpodobně rodina žila. Doposud jsou čtyři kameny umístěny v Moravcově ulici před domem, který sloužil jako židovská radnice. Jde o připomínku rodiny posledního kroměřížského rabína Joachima Astela, jeho ženy Firmy a synů Jonathana a Schmarjahu. Poslední dlažební kostka je ve Vodní ulici na připomínku Emila Branda.

Kroměříž a židovská komunita utrpěla během války také významnou architektonickou změnu, když došlo ke zničení tamní synagogy nacisty. V dnešní době je na jejím místě Kulturní dům. Po roce 1945 se hrstka Židů do Kroměříže vrátila. Obnova židovské obce se však nekonala.

Oprava Cimburku
Hrad Cimburk prochází rozsáhlými opravami

Současné kameny zmizelých

Astel Joachim – poslední kroměřížský rabín (od roku 1934), narozený 1.11.1901 byl zatčen v roce 1942, posléze byl vyslýchán v Přerově a následně převezen do Osvětimi, kde byl ještě téhož roku 1942 zavražděn. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Frima – manželka rabína Joachima Astela byla v roce 1942 deportována do Terezína. O rok později byla zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla v roce 1944 zavražděna. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Jonathan – syn rabína Joachima Jonathan se narodil v roce 1931. Jeho osud byl totožný jako osud matky Firmy a mladšího bratra Schmarjaha. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Astel Schmarjahu – Schmarjahu byl rabínův mladší syn, který se narodil v roce 1935. Jeho osud byl totožný jako osud matky Firmy a staršího bratra Jonathana. Umístění kamene: ulice Moravcova č.p. 259

Brand Emil – Emil Brand se narodil v roce 1881, do roku 1930 vlastnil kavárnu. Po smrti švagra se staral o svou sestru Elsu s dcerou Klárou. V roce 1942 byl z Terezína deportován do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec. Z transportu o 1000 lidech jich, včetně Emila Branda, nepřežilo 998. Neteř Klára válku přežila, vrátila se do Kroměříže a po svatbě se odstěhovala do Kanady. Zemřela v roce 2000.
Umístění kamene: ulice Vodní č.p. 56

Kameny zmizelých
Projekt zmizelých kamenů pochází z Německa, kde byla instalována první dlažební kostka v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem v rámci projektu umělce Guntera Demniga. Stala se z toho však tradice. Kameny jsou pokládány po celé Evropě. V České republice se první objevil v roce 2008. zdroj: Wikipedie