„Obsahuje na 800 osobností, které se v Kroměříži narodily, působily v ní nebo zde zemřely. Osobnosti jsou provázány s místním hřbitovem, kde lze podle GPS nalézt místo jejich posledního odpočinku,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Encyklopedie bude zveřejněna 1. května 2022 na adrese www.enkm.cz. Obsahuje například také historii škol i pojmenování ulic.

„Zajímavé jsou rovněž objekty – vybrané domy, kříže, pylony, boží muka, sochy a tak dále. Vše jsme dohledávali eventuálně fotili a popisovali z dostupných zdrojů, které jsme samozřejmě citovali,“ popsala ředitelka knihovny Šárka Kašpárková, která vytvoření encyklopedie iniciovala.

Kamera. Ilustrační foto.
Kroměříž vymění kamery na Slovanském náměstí a v Nádražní ulici

Stále doplňované dílo

Encyklopedie je podle Kašpárkové živé a vyvíjející se, neuzavřené, a hlavně stále doplňované dílo. „Rádi bychom, aby nám občané pomáhali encyklopedii doplňovat. Co se osobností v ní uvedených týče, chtěla bych zdůraznit, že se jedná převážně o osobnosti, které již zemřely. Ze žijících jsou doplněni pouze starostové a čestní občané města,“ doplnila Kašpárková.

Příprava trvala dva roky

Vlastníkem softwaru encyklopedie je Knihovna Kroměřížska.

„Město, které je zřizovatelem knihovny, záměr podpořilo finančně,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek s tím, že na encyklopedii spolupracoval Státní okresní archiv Kroměříž, Muzeum Kroměřížska a další instituce i lidé, jejichž jména jsou v encyklopedii uvedena.

„Přípravné práce trvaly asi dva roky. Mám velkou radost z toho, že se encyklopedii podařilo dotáhnout do nynějšího stavu. Bez nadsázky mohu říct, že jsem si tím splnila svůj dlouholetý sen,“ uzavřela s úsměvem Kašpárková.