Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů obou staveb na životní prostředí vydal Krajský úřad Zlínského kraje. Jeho součástí je i několik podmínek.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) například musí na jezu Bělov postavit přechod pro ryby, vyřešit zaústění Panenského a Novodvorského potoka, nebo postavit lávku k novému přístavišti v Kroměříži.

„Souhlasné stanovisko obsahuje sérii podmínek pro realizaci, které považujeme za splnitelné a zapracujeme je do projektové dokumentace,“ uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Nyní se tak přiblížila vize prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o 12 kilometrů až do města Kroměříž, čímž vodní cesta dosáhne turisticky atraktivního cíle,“ dodal ředitel.

Z Kroměříže do Kvasic lodí? Tam a zpět to zvládne za dvě hodiny.
Z Kroměříže do Kvasic lodí po řece Moravě? Tam a zpět to zvládne za dvě hodiny

Podle Fojtů se tak výrazně posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch. „Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce,“ uvedl.

ŘVC bude řešit plavební komoru v Bělově současně se stavbou dvou nových přístavišť v Kroměříži. Větší přístaviště pro asi 80 lodí bude na okraji města u letiště, nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou, a druhé pro šest plavidel na Erbenově nábřeží poblíž centra města.

Prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže (video Ředitelství vodních cest):

Zdroj: Youtube

Vznikne také nové lokální biocentrum Vlčetín. A to právě mezi mezi přístavem a sportovním letištěm v Kroměříži. Biocentrum má kompenzovat prostor zabraný právě novým přístavem.

Děti Země: S hodnocením jsme spokojení

Souhlasným stanoviskem EIA se zároveň vyřešily spory s ekologickým spolkem Děti Země, který požadoval vybudování rybochodu v Bělově.

„S výsledkem hodnocení vlivů na životní prostředí jsme spokojeni, neboť jsme na základě odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny vyvrátili několikaletý názor ŘVC, že rybochod nelze postavit,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Po Baťově kanále z Kroměříže až do Hodonína
Po Baťově kanále z Kroměříže až do Hodonína

„Navíc závazné stanovisko EIA požaduje, aby byl realizován před samotným dokončením plavební komory Bělov, zprovozněn ještě před zahájením jejího zkušebního provozu a v rámci něho byla ověřena funkčnost rybochodu,“ dodal.

Kroměříž musí přizpůsobit územní plán města

Prodloužení Baťova kanálu až do Kroměříže podporuje i tamní radnice. „Pomůže to rozvoji cestovního ruchu v Kroměříži,“ zmínil starosta Tomáš Opatrný. Stavba přístavu v Kroměříži však bude moci odstartovat až poté, co bude v souladu s územním plánem města. A to aktuálně není.

Změnit se to může schválením nového územního plánu, což se podle starosty odhadem nepodaří dříve než za dva roky. „O zahájení stavby přístavu v roce 2025, jak je plánováno, proto s ohledem na nutnost získání stavebního povolení silně pochybuji, i když bych byl mile rád, pokud by se to v tomto termínu podařilo,“ uvedl Opatrný.