Ročně jí projdou stovky věřících, kteří u čtrnácti zastavení předčítají modlitby, modlí se. Místo vybudoval místní občan Bohuslav Kopečný jako poděkování za ochranu Panny Marie.

Jeho žena a dcera měly v roce 2003 těžkou autonehodu, po necelém roce zase pan Kopečný. A protože nakonec ve zdraví se svou rodinou vyvázli z obou nehod, rozhodl se jako poděkování vybudovat zde toto poutní místo.

„Žena a dcera se v roce 2003 v autě čelně srazily s jiným vozidlem. Obě přežily, i když byly potlučené, zvládly to. Sotva se žena z toho dostala, jeli jsme ze Zlína, kde jsme byli nakupovat. Ve Štípě jsem ještě na zastávce viděl vnoučata od dcery. Najednou se ozvala rána, náraz. Najeli jsme do sloupu veřejného osvětlení. Měl jsem mikrospánek, naštěstí i tentokrát to kromě poničeného auta, nikdo z nás neodnesl. Jakoby ochrana Panny Marie Štípské byla nad námi i tentokrát. V noci jsem pak měl vnuknutí, že bych tady měl postavit kapličku, Boží muku za její ochranu,“ popsal Bohuslav Kopečný z Velíkové, proč vybudoval toto poutní místo.

Podle něj patří je místo, kde Boží muka a následně pak i křížová cesta vznikly, do jedno z pomyslného trojúhelníku, kde se rozprostírá ochrany Panny Marie Štípské, Provodovské a Hostýnské. Boží Muka se soškou Panny Marie postavil pan Kopečný za dva roky po nehodách.

„Za podpory tehdejšího kněze lukovské farnosti P. Jiřího Orsága byly požehnány Vysvěceno pak bylo 16. října 2005, v den 27letého výročí zvolení papeže Jana Pavla II,“ připomněl pan Kopečný. Kaplička však nezůstala dlouho „osamocena“.

„Za rok jsem si říkal, že je tady přece krásná cesta a bylo by dobré tady udělat křížovou cestu. Poprosil jsem mezi řečí kamaráda Josefa Krupíka z Kašavy. Oslovil jsem ho, protože vyřezával ze dřeva sochy svatých,“ vysvětlil Bohuslav Kopečný, který si myslel, že kamarád jeho nápad nevezme vážně. „On mi pak vzkázal, ať si pro ně přijedu, že už je hotových, všech 14 obrazů,“ usmál se Bohuslav Kopečný z Velíkové.

Další nezapomenutelnou a jedinečnou křížovou cestou ve Zlínském kraji je křížová cesta v parku na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Věřící a návštěvníci najdou na tomto poutním místě křížových cest několik, ať již na obrazech v bazilice, tak také křížové cesty venku, v přírodě.

Nejvýraznější z nich je křížová cesta podle námětů známého slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z tradice valašských lidových staveb. Keramické mozaikové zobrazení výjevů vypracoval akademický malíř Jano Köhler, za výmalbou stál lidový umělec Jožo Úprka.

„Svým ztvárněním a tím, že je tato křížová cesta umístěna v přírodě, má silný umělecký a unikátní náboj,“ přiblížil duchovní správce a rektor baziliky Nanebevzetí Panny Marie na svatém Hostýně Josef Stuchlý.

Křížovou cestu, která vznikla v roce 2011 pod rukami studentů SOU Luhačovice, dětí ze ZUŠ Luhačovice a dětí, které navštívily Envicentrum Vysoké Pole, mají ve zmíněné obci na Valašsku, v části s názvem Bojatín.

Vévodí jí dřevo a kov od studentů ze SOU Luhačovice, obrázky a popisky ke čtrnácti zastavením zpracovaly děti. Křížová cesta sousedí ve Vysokém Poli se stezkou zdraví a je vyhledávaným místem a cílem věřících a turistů. Tvoří ji vysoké, prosté kříže.

Před každým z nich je příkop překlenut dřevěným můstkem, aby bylo příslušné zastavení dobře přístupno. Křížová cesta končí u informačního panelu před první kaplí na Bojatíně.

„Lidé tuto křížovou cestu hojně navštěvují, dodržují však dané předpisy,“ zmínil starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Jako ozdoba po celém obvodu hřbitova - tak byly vybudovány v Bílovicích na Uherskohradišťsku kapličky znázorňující křížovou cestu. Popud k tomu dal v roce 1917 bílovický farář Inocenc Obdržálek.

Plány na kapličky zhotovil architekt a stavitel Dominik Fey z Uherského Hradiště. S pracemi se započalo až v roce 1919. Z důvodu velkého počtu zájemců bylo rozhodnuto, že ke 14 kapličkám se přidá 10 kapliček znázorňujících radostný a slavný růženec.

Původní návrh byl zhotovit reliéfy z pálené hlíny, ale díky novým poválečným poměrům po vzniku samostatného československého státu, se nemohl uskutečnit.

Bylo tedy rozhodnuto, že vnitřky kapliček vyzdobí freskami akademický malíř Jano Köhler. Práce byly ukončeny roku 1920 a slavnostní svěcení kapliček se konalo 5. září 1920.

Do dnešní doby se však Köhlerovy fresky nezachovaly.Vlhkost a povětrnostní podmínky spolu s nezájmem majitelů kapliček způsobily jejich zánik. Nahradily je malby s obdobným námětem na deskovém podkladě, jež si soukromě pořídili majitelé kapliček.

Tyto však již nedosahovaly umělecké kvality své předlohy. V roce 2013 byly z popudu duchovního správce P. Josefa Říhy opraveny kapličky Křížové cesty a osazeny novými kopiemi obrazů stejného autora Jano Köhlera, jak je vytvořil na svatém Hostýně.