„Křížová cesta je zapsaná jako nemovitá kulturní památka České republiky. Jednotlivá zastavení přitom jsou ve špatném stavu, u některých se dokonce nedochoval reliéf. Mám proto radost z toho, že se daří křížovou cestu postupně opravovat,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

V roce 2019 byla restaurována zastavení číslo VI. a X., o rok později přišlo na řadu zastavení číslo VIII. Vloni se pak opravovalo zastavení číslo II. Kamenná plastika (kartuš) tohoto zastavení se nedochovala, proto byla vytvořena na základě fotografie publikované v knize Ludvíka Páleníčka z roku 1945.

Kameru na střechu problémové ubytovny v Albertově ulici, která je mezi místními známá jako Děvín, nechala v závěru roku 2021 nainstalovat Městská policie v Kroměříži.
Problémový Děvín? Výjezdů strážníků přibývá, monitoruje to tam i nová kamera

„Obnova této kartuše přišla na 270 tisíc korun, z toho 212 tisíc korun činila dotace ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Ze stejného programu bylo dříve podpořeno i restaurování tří předchozích zastavení. Rádi bychom v dalších letech pokračovali s restaurováním zbývajících zastavení,“ uvedl ředitel KTS Marian Vítek.

Původně byla na Barbořině

Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení v podobě kamenných obelisků z pískovce umístěných na podstavcích. Na jejich vrcholu je kovaný kříž. K čelní straně sloupu je pak připevněna oválná kamenná plastika z pískovce s pašijovým výjevem. Kartuše pocházejí z 19. století. Jednotlivá zastavení jsou vysoká 420 až 470 centimetrů.

Vybarvený běh v Kroměříži
Vybarvený běh letos bude! Registrace už je v plném proudu

Zastavení křížové cesty stojí při cestě podél vnitřní strany západní hřbitovní zdi. Byla tam přemístěna z původního místa u zaniklé kaple svaté Barbory na vrchu Barbořina v západní části města. Křížová cesta se pod vrchem Barbořina začala stavět v roce 1762. Jednotlivá zastavení byla přemístěna na kroměřížský hřbitov v letech 1998 a 1999. Vzhledem ke stavu některých křížů byly u některých zastavení použity slepé kartuše.