V otevřeném dopise navíc mladí lékaři vyzvali k odvolání ředitele Pavla Poláka. Situací se zabývá ministerstvo zdravotnictví, do Kroměříže přijede osobně jednat ministr Vlastimil Válek. Deník už zná termín jeho návštěvy.

Ve čtvrtek se konalo poslední ze tří avizovaných setkání mezi vedením nemocnice a personálem. Podle vyjádření mladých lékařů však nevedlo ke zklidnění napjaté situace v zařízení.

„Pan ředitel nás nepřesvědčil o tom, že je schopen zajistit další fungování nemocnice. Proto v něj jako atestovaní lékaři již nemáme důvěru. Za jedinou reálnou možnost považujeme odvolání ředitele Mgr. Pavla Poláka,“ napsali v otevřeném dopise.

Na silnici u obce Chvalnov-Lísky někdo ukradl rychlostní digitální ukazatel; červen 2023
U Chvalnova někdo ukradl rychlostní digitální ukazatel. Policisté hledají svědky

Ředitele nemocnice jsme požádali o reakci na slova mladých psychiatrů, odpověď zatím nedorazila.

Situace v nemocnici se vyhrotila poté, co dvacet lékařů podalo k poslednímu květnu výpověď. Důvodem jejich hromadného odchodu je nespokojenost s tím, jak nemocnici vede ředitel Pavel Polák. Podle lékařů totiž výrazně překračuje své manažerské kompetence a neodbornými zásahy a nařízeními vstupuje do léčebného procesu pacientů.

Ředitel Polák tvrdí, že v nemocnici jsou stejně potřeba personální obměny a hromadný exodus bere jako ozdravení nemocnice.

„Někdo nemá rád změny, a bylo by pochopitelné, že by měl po letech ‚nepohybu nemocnice‘ chuť nyní odejít. Nemocnice potřebuje personální obměnu, nyní přichází řada mladých lékařů. Je dobře, že se někteří z nátlakové skupiny rozhodli odejít, vnímám to jako příležitost pro ozdravení nemocnice,“ sdělil dříve Polák.

Ohrožení dostupnosti péče

Právě toto vyjádření se nelíbí mladým lékařům v atestační přípravě.

„Po vyjádření pana ředitele, který výpovědi stěžejní části personálu označil za vítané ozdravení nemocnice, nevidíme cestu zpět. Odchod těchto lékařů bude v těsném sledu znamenat i odchod nás, mladých lékařů,“ uvedli mladí lékaři.

„Tímto zanikne zařízení se spádem pro 1,2 milionu obyvatel, kde vždy vytížená lůžková kapacita pro téměř 900 pacientů. Zároveň tak zanikne významné středisko pro vzdělávání psychiatrů, což přímo ovlivní dlouhodobou dostupnost péče,“ dodali.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, srpen 2021
Odchod 20 doktorů beru jako ozdravení, říká ředitel Psychiatrické nemocnice

Lékaři se podle svých slov zavádění změn v nemocnici nebrání.

„Této situaci předcházelo mnoho událostí a výpovědi lékařů vnímáme jako poslední krok. Nikdo z nespokojených lékařů, ani my z mladší generace, se nebrání zavádění změn k lepšímu, naopak máme všichni snahu o poskytování co nejlepší péče. Nicméně všichni berou vážně svou odbornou povinnost v zajištění změn odborně, racionálně a adekvátně. Jejich odborné připomínky však byly systematicky opomíjeny,“ uvedli mladí lékaři.

Do Kroměříže přijede ministr Válek

Podání výpovědí vnímají jako poslední krok.

„Lékaři zodpovědní za kvalitu a odbornost podávané

péče nemohou zůstat stát v čele jednotlivých oddělení s vědomím, že přebírají zodpovědnost za nedomyšlené a neodborné postupy,“ sdělili.

„Po všem, co bylo veřejně řečeno, vidíme jako jedinou reálnou možnost odvolání ředitele Mgr. Pavla Poláka, řádné vyslechnutí stávajících atestovaných lékařů a zahájení debat o skutečně odborném směřování naší nemocnice,“ napsali lékaři.

Situací v nemocnici se, jakožto zřizovatel, zabývá ministerstvo zdravotnictví. Do Kroměříže přijede na osobní jednání i ministr Vlastimil Válek.

„Ministr zdravotnictví přijede do Kroměříže v pondělí 19. června. Předpokládám, že se sejde, mimo jiné, i s těmi, kteří podali výpověď,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí resortu Ondřej Jakob.

V brzké vyřešení vzniklé situace doufají i politici v regionu.

„Situaci považuji za vážnou, proto doufám, že se ministerstvu zdravotnictví, jako zřizovateli Psychiatrické nemocnice Kroměříž, podaří najít ze vzniklé situace východisko, které neohrozí péči o duševně nemocné pacienty v regionu,“ uvedla krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.