S podobnými problémy se naopak nepotýká ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kde se lidé snaží zůstat i po několik desítek let trvající službě. A to i přesto, že pro záchranáře platí stejné podmínky jako pro strážce zákona.

Podle ředitele Okresního ředitelství Policie České republiky v Kroměříži Františka Dočekala odchází zejména ti, kteří mají odslouženo více než pětadvacet let. „Tito lidé nám své rozhodnutí avizovali předem a my jsme s tím počítali. Přesto to přichází v nejméně vhodný okamžik a hlavně najednou,“ vysvětlil Dočekal.
Vedení policie proto už před časem začalo s výběrem nových uchazečů, situaci to však, jak samo přiznává, prozatím nevyřeší. „Než nově přijatý policista dospěje k tomu, aby mohl nastoupit k nám, uplyne rok. Nejprve totiž musí absolvovat základní odbornou přípravu v policejní škole a odbornou praxi v Praze. Navíc nám odcházejí lidé z míst, kde je třeba vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a také zkušenosti z policejní práce. Na tato místa většinou nelze přijmout lidi přímo z civilu,“ podotkl Dočekal.

Chybějící lidi na kriminálce proto ředitelství doplní z řad policistů obvodních oddělení, kteří již zkušenosti mají. „Znají náplň práce, komplikací však bývají vzdělanostní předpoklady nutné pro tuto platovou třídu. Naštěstí ale několik policistů v červnu ukončí studium. Do té doby bude nutno řešit situaci provizorně,“ připustil ředitel.

Dodal, že zájemce usilující o práci u Služby kriminální policie a vyšetřování musí dobře znát prostředí, v němž se pohybuje, a umět reagovat na trestnou činnost a umět ji odhalovat.

„Vyžaduje se u nich znalost trestního zákona i řádu i administrativní dovednosti. Proto v tomto ohledu spoléháme na lidi z obvodu. Nově přijatí policisté, kteří přijdou na jejich místa, zase mají velkou možnost vzdělávat se, učit se a pracovat na sobě, což je obrovská příležitost zejména pro mladé lidi, “ míní Dočekal.

Hromadné odchody naopak neřeší sbor profesionálních hasičů. „Z našich lidí je cítit, že mají o práci stále zájem a chtějí si ji udržet. Navíc máme stovky zájemců, ze kterých je možné v případě potřeby provést kvalitní výběr,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.
K záchranářům se uchazeči hlásí i několik let.

Podle něj není ojedinělé, že někteří uchazeči o zaměstnání čekají i několik let v databázi, aby jednou práci u profesionálních záchranářů získali. „Takže podobný problém jako policisté absolutně nepociťujeme,“ dodal Mitáček.