„Otevřeme chráněné bydlení v Morkovicích pro sedm klientů, kteří jsou schopni žít samostatným životem s podporou druhých osob. Po důkladném zmapování těchto klientů jsme zjistili, že nevyžadují celodenní pobytovou službu, kterou ve stávajících zařízeních nadužívají. Právě chráněné bydlení jim pomůže překonat jejich handicap,“ uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti a rodinnou politiku.

Současná krajská koncepce počítá se snížením kapacity ústavních zařízení o třicet procent do roku 2020, aby ji využívaly pouze osoby s vysokou mírou podpory. Toho chce kraj docílit právě s pomocí ostatních podpůrných služeb.