„Vyhlášení Preventivního programu realizovaného školami a školskými zařízeními pro rok 2008 pro oblast prevence sociálně patologických jevů už schválila krajská rada,“ informoval mluvčí úřadu Patrik Kamas.

Podle něj by v příštím roce v programu mělo být rozděleno až osm set tisíc korun. „Žádosti o finanční dotaci na preventivní projekty je možno po zveřejnění výzvy podávat do konce letošního roku,“ doplnil Kamas.