Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Zlínský kraj naprosto dominuje v procentuálním srovnání věřících. V celé republice má kraj také nejvyšší podíl rodáků, přes 54 %.

„Tři čtvrtiny obyvatel bydlí ve stejném okrese, jako se narodili, a více než polovina dokonce v té samé obci. Rodáci jsou nejvíce zastoupeni v obcích Březová, Ostrožská Lhota a Strání okresu Uherské Hradiště, kde tvoří až 79 procent obyvatel,“ přiblížil ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve Zlíně Vladimír Látal.

Zajímavé výsledky přineslo také zjišťování národnosti. Ta se od státní příslušnosti liší tím, že je svobodnou volbou každého člověka. Otázka byla nepovinná. Většina, konkrétně 54,6 procent obyvatel Zlínského kraje se přihlásilo k české národnosti.

„O téměř polovinu se ovšem oproti předchozímu sčítání zvýšil počet obyvatel, kteří se hlásí k moravské národnosti. Představují víc než šestnáct procent z celkového počtu lidí v kraji a tento podíl je druhý nejvyšší v ČR, hned po Jihomoravském kraji,“ podotkl Látal.

Zlínský kraj patří mezi jediné čtyři kraje, ve kterých je nadprůměrně vysoká vybavenost bytů počítačem a internetem.

„To se projevilo i při vyplňování elektronických sčítacích formulářů. Tohoto moderního způsobu využilo téměř třicet procent obyvatel Zlínského kraje. Byli tak třetí nejlepší v ČR,“ pochválil ředitel krajské správy ČSÚ.

Pochvalu si zasloužíme také v oblasti vytápění, využíváme totiž ve velkém ekologičtější zdroje.

„Zemní plyn vytápí 47 procent bytů, nejvíce po Jihomoravském kraji. Dřevem topí 12 procent bytů, což je vysoko nad republikovým průměrem,“ upřesnil Látal.

Druhý nejlepší mezi kraji je Zlínský kraj také ve vybavenosti bytů koupelnou nebo sprchovým koutem.

"Základní definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů zveřejní Český statistický úřad ve 3. čtvrtletí roku 2012, podrobné údaje za kraje na začátku roku 2013.

VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY

Ve Zlínském kraji dynamicky rostl počet vysokoškoláků, zvýšil se o víc než polovinu.

„Vysokoškoláci tvoří 11,7 procent z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejvyšší podíl,“ vyzdvihl Látal.

NÁBOŽENSTVÍ

Lidé žijící ve Zlínském kraji se při vyplňování sčítacích formulářů hojně vyjádřili k dobrovolné otázce náboženské víry. Zjištěný podíl věřících je z celé ČR nejvyšší, konkrétně 36,8 % obyvatel kraje. „Stejně jako v minulosti se nejvíce lidí přihlásilo k Církvi římskokatolické, zhruba dvě třetiny věřících.

Výrazný podíl má také Českobratrská evangelická církev, v okrese Vsetín je podíl dokonce nejvyšší v ČR – 13,4 procenta,“ upřesnil Látal. K rytířskému řádu Jedi z filmové ságy Star Wars se ve Zlínském kraji přihlásilo 565 osob.

Infografika

VĚKOVÁ STRUKTURA

Ve Zlínském kraji připadá na sto dětí do čtrnácti let zhruba 145 žen starších šedesáti let, mužů přes šedesát let pak na sto dětí připadá asi 89. Vyplývá to z indexu stáří. Zatímco v roce 2001 byl index stáří mužů i žen ve Zlínském kraji nižší, než celostátní průměr, v roce 2011 už je naopak vyšší: 88,6 % u mužů a 145,4 % u žen.

Infografika

RODINNÝ STAV

Podle údajů ČSÚ je pro páry ve Zlínském kraji stále důležitý formálně potvrzený svazek. Počet obyvatel žijících v manželství sice od předchozího sčítání v roce 2001 poklesl, podíly ženatých mužů a vdaných žen jsou ale nadprůměrné a řadí kraj na druhou pozici v ČR.

„Naopak podíly rozvedených mužů i žen jsou druhé nejnižší,“ podotkl ředitel krajské správy ČSÚ.

Infografika