Padesát let váhání

„Kraj, kde končí chleba a začíná kameň.“

I takto dříve lidé charakterizovali Držkovou. V dnešní době je situace vlídnější. Například se tam podařilo prosadit po padesátiletém váhání vybudování kanalizace. Místní zastupitelstvo a vedení obce již provedlo kroky k naplnění tohoto strategického investičního záměru.

„Byla to dlouhá intenzivní práce; sehnat potřebná vyjádření a souhlasy,“ uvedl starosta obce Držková Jan Chudárek.

Podle něj je obec po tříleté intenzivní práci v procesu získání stavebního povolení. Žádost o jeho vydání byla podána v září letošního roku na stavební úřad do Zlína. Jsem moc rád, protože o kanalizaci se tady mluví možná padesát let. Vlastně od doby, kdy se zbudovala Slušovická přehrada,“ komentoval situaci Jan Chudárek s tím, že řízení o vydání stavebního povolení, bylo již zahájeno.

„Pokud budeme úspěšní a stavební povolení dostaneme, čemuž pevně věřím, tak na jaře bychom chtěli žádat na ministerstvu zemědělství o dotaci na projekt. Jdeme postupnými kroky. Po získání příslibu dotace bude následovat podrobnější realizační projekt, pak soutěž na zhotovitele. A pokud by se hodně dařilo, tak teoreticky bychom mohli v roce 2023 začít kanalizaci v obci budovat,“ věří starosta Chudárek.

Součástí projektu je podle starosty vybudování čističky odpadních vod. Měla by stát za budovou obecního úřadu u potoka.

V Držkové je naplánováno také opravit krajskou silnici II. třídy, která je v havarijním stavu.

„Společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) řešíme návazný projekt. Tím je rekonstrukce průtahu silnice přes Držkovou, protože je docela ve špatném stavu,“ představil starosta s tím, že se musí nejdříve v obci vybudovat kanalizace.

„ŘSZK by nás do nově vybudované komunikace ani nepustila, abychom ji kvůli odkanalizování znovu rozbourali. Výhodou je, že v rámci projektu silnice si obec může zbudovat nové chodníky a autobusové zastávky,“ řekl Chudárek.

Kaňovice.
Jak se žije v Kaňovicích? Pojďte na návštěvu

Školku chtějí udržet za každou cenu

Mezi menší projekty letošního roku patří rekonstrukce třídy v místní mateřské školce.

„Tu se snažíme udržet. Období, kdy je dětí jednou více a pak zase méně, se střídají. Chodí nám sem děti i z okolí. Nejvíce přespolních je asi ze sousední Vlčkové, kde už školka nefunguje. My se školku snažíme udržet řekl bych za každou cenu. Pokud bychom ji zrušili, byl by problém ji znovu obnovit,“ usmál se starosta a dodal, že letos v obci vítali rekordně dvanáct dětí.

S přírůstky v obci úzce souvisí i její obydlenost. Nové pozemky, kde by si mladí lidé postavili rodinný dům, však v obci k dispozici prakticky nejsou.

„Vlastně jsou, ale jsou ve vlastnictví fyzických osob a ty je prodávat nechtějí. Zároveň na nich nestaví. Mladí tak odchází pryč, protože se k těm pozemkům nedostanou. Máme trochu problém s tím, že dle územního plánu nemáme zastavěny pozemky, které jsou k tomu určeny. Nové žádosti o stavební plochy tak zpravidla na magistrátu města Zlína, který je našim pořizovatelem územního plánu, dál nepustí,“ vysvětlil starosta.

Kromě starostí má však starosta i důvody k úsměvu. V obci působí několik spolků a organizací, které pořádají nejrůznější kulturní a společenské akce. Patří mezi ně spolek Solisko a dobrovolní hasiči, kteří jsou činní nejvíce. V Držkové dodržují prastaré tradice i vymýšlí spoustu akcí nových.

Například končinový průvod, velikonoční klabání, stavění a kácání mája, dětský den, hasičské soutěže a soustředění, putování za pokladem, drakiádu, živý betlém, silvestrovské výšlapy a mnohé jiné. Kulturu v obci zastupuje taktéž obecní knihovna, Muzeum dřevěného porculánu a Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách.