Průmyslová zóna bude na vstup investorů připravena na konci roku, kdy stavbaři dokončí základní infrastrukturu. „Jsme přesvědčeni o tom, že diverzifikovaný přístup je, i s ohledem na současnou hospodářskou krizi, tím nejlepším možným řešením,“ prohlásil náměstek krajského hejtmana Libor Lukáš.

Tento postup podle něj na rozdíl od obsazení jedním velkým investorem skýtá záruku budoucí stability. „Navíc už máme množství zájemců z řad místních i tuzemských podnikatelů, kteří poptávají menší pozemky,“ vysvětlil Lukáš.

Vzhledem k velikosti zóny je ovšem podle krajských úředníků nezbytné, aby vstup investorů nebyl živelný, ale koncepčně řízen podle jasných pravidel. Proto si Zlínský kraj nechal od Fakulty architektury ČVUT v Praze zpracovat odbornou urbanistickou studii. Tím má být zaručeno nalezení vhodného pozemku pro každého investora, tak i to, aby jeho činnost neomezovala další využití ploch v okolí.

Z jednání rovněž vzešla dohoda mezi agenturou CzechInvestem a Zlínským krajem vlastněnou společností Industry Servis ZK, která má přípravu zóny na starosti, o intenzivní spolupráci při oslovování a vyhledávání investorů.

Podle Jakuba Černocha, výkonného ředitele Industry Servis ZK, se jedná především o společné veletržní prezentace, účast na odborných konferencích a seminářích, zastoupení holešovské zóny na akcích pořádaných agenturou CzechInvest či zahraničních obchodních misích.

„Chceme také navázat přímou spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechInvestu,“ dodal Černoch.

Strategickou průmyslovou zónu Holešov připravuje Zlínský kraj přibližně tři roky. Slibuje si, že díky projektu poklesne v regionu nezaměstnanost, sníží se rozdíl mezi průměrným výdělkem v kraji a celé České republice, zrychlí se růst hrubého domácího produktu a oživí se podnikatelské prostředí.

Holešovská zóna patří mezi strategické projekty, které byly či jsou výrazně podporovány ze státního rozpočtu. Do stejné kategorie patří například zóny v Kolíně, Nošovicích či Mošnově. S plným provozem zóny se počítá v roce 2012.