Kampaň budoucí zdravotnice připravily jako součást Mezinárodního nekuřáckého dne. „Ústav podpory zdraví v Praze vyhlašuje pro střední zdravotnické a vyšší odborné školy každý rok soutěž, ve které mají žáci a učitelé nějakou formou vyjádřit podporu boji proti kouření, a my jsme se jí zúčastnili letos už pošesté,“ informovala učitelka Dana Aronová.

Kroměřížská zdravotní škola se v ní i tentokrát zaměřila na oslovení snad té nejohroženější skupiny dětí. „Jsou to žáci ve věku zhruba od devíti desíti let, protože v té době většinou poprvé sáhnou ze zvědavosti po cigaretě,“ vysvětlila pedagožka. Podle ní měly studentky pro přihlášené třídy z kroměřížských škol připravený interaktivní program.

„Jeho součástí je divadelní scénka, videoprojekce zobrazující činnost dýchací soustavy a také odborná přednáška lékaře plicního oddělní kroměřížské nemocnice,“ doplnila Aronová.

Při setkání děti každý rok vyplňují i dotazník, do kterého zaznamenávají, zda už měly nějakou zkušenost s cigaretou.„Bohužel zjišťujeme, že jejich počet rok od roku stoupá, což je alarmující,“ podotkla učitelka, která se na přípravě setkání aktivně podílela.

Děti základních škol program svojí pestrostí zaujal. „Moc se mi líbila scénka. Protože se bojím, že bych z kouření onemocněl, tak kouřit nikdy nebudu,“ sliboval žák páté třídy kroměřížské základní školy U Sýpek David Najker.