Ani po středečním zastupitelstvu v Bystřici pod Hostýnem se neví, kdo hotel koupí

„Největší zájem vzbudil poslední bod jednání, v němž měli zastupitelé jednat o koupi hotelu Podhoran. Očekávané rozhodnutí však nepadlo, zastupitelé si vyžádali více informací a hlasování odložili," konstatovala mluvčí radnice v Bystřici pod Hostýnem Barbora Janečková.

Kauza Podhoran má své počátky už na konci loňského roku, kdy obdržel bystřický starosta Zdeněk Pánek dopis od majitele objektu Radovana Křemečka. Ten v něm uvádí, že obdržel nabídku na odkup nemovitosti za cenu dvacet pět milionů.

Podle svých slov však cítí jistou morální odpovědnost a nabídl tak objekt i městu. To nechalo vypracovat znalecký posudek a odhad skutečné ceny nemovitosti, kterým se řídili i zastupitelé na středečním jednání.

„Projektový tým zajistil posouzení technického stavu budovy a následně byla Pavlem Olšovským zpracována dispoziční studie – návrh na možné využití objektu. Časově nejnáročnější bylo vypracování nového odhadu nemovitosti," poznamenala mluvčí.

A jaký je tedy odhad skutečné ceny nemovitosti? Porovnávací metodou byla zjištěna obvyklá cena, a to 19,6 milionu. Jiné posudky však hovoří i o ceně kolem čtrnácti milionů.

„Nejen rozdíly v odhadované ceně nemovitosti, ale hlavně dopad případné koupě objektu na městský rozpočet a finanční situaci města byly předmětem diskuse mezi zastupiteli. V ní se ukázalo, že někteří členové zastupitelstva upřednostňují ekonomické hledisko, zatímco jiní berou v potaz i občanský pohled na celou záležitost," poznamenala Janečková.

Vše částečně vyřešil zastupitel Jan Pořízka, který podal návrh, aby radnice vypracovala ještě další materiály, například vyčíslení nákladů na provoz hotelu nebo naopak na posílení městské policie v případě problému s nově nastěhovanými nepřizpůsobivými občany. Zastupitelé tento návrh schválili.

„Protože tedy ani po středečním jednání není jisté, zda zastupitelé vůbec mají v úmyslu hotel koupit, a v případě že ano, za kolik a co s ním bude dále, bude příprava dalších podkladů velmi složitá. Rozhodnutí zůstává stejně jen na nich samotných. Zatím se odkládá, patrně až do letních prázdnin," vysvětlila mluvčí.

Dodala, že na červnovém zastupitelstvu bude nutné především schválit hospodaření města za uplynulý rok.

Ne každý je však s výsledkem a hlavně s průběhem zastupitelstva spokojen. Stěžuje si například obyvatelka města Božena Hašová.

„Velmi mě znepokojilo, že si hned na začátku zasedání zastupitelé odhlasovali zrušení veřejné diskuze. Vždyť se přeci koupě Podhoranu týká především nás, občanů. Takže bychom měli mít určitě možnost vyjádřit se k tomu před vedením města," míní Hašová.

Dodala, že i přesto jeden z přítomných občanů vystoupil s námitkou, zastupitelé jej ale rychle a nevybíravě utišili.

„Velice mne to pohoršilo. Vždyť vedení města jsme si zvolili my, občané. Tak by se radnice měla zajímat i o náš názor, musí přeci pracovat pro občany," uzavřela Hašová.

AUTORKOU JE EXTERNISTKA LUCIE SÁGNEROVÁ