Za projektem stojí lesníci a organizace, které spojuje účast v certifikaci lesů systémem PEFC. Zábavnou a netradiční formou chtějí veřejnosti představit své povolání a úsilí o správné hospodaření v českých lesích.

Už tuto sobotu 9. dubna od 11 hodin se pak tedy Les v kostce objeví právě v Kroměříži na Velkém náměstí.

„Mezinárodní certifikace je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka," říká Stanislav Slanina, výkonný ředitel PEFC ČR.

„V naší zemi je lesní hospodářství na velmi vysoké úrovni, což je dáno více než dvousetletou historií lesnictví. Proto se Česká republika stala zakládajícím členem PEFC a jako jedna z prvních zavedla funkční systém certifikace lesů do praxe," dodává ředitel.

Více se o projektu mohou lidé dozvědět na webu www.pefc.cz, kde najdou i fotogalerie z jednotlivých navštívených míst a videosestřihy z nejzajímavějších a nejvtipnějších reakcí účastníků.