Zhruba tisícihlavá ves zaujímá na mapě velmi dobrou polohu: zhruba stejně daleko a přitom blízko je to z Kostelce do Přerova, Zlína, Kroměříže a tak bychom mohli pokračovat. Přitom obec, jak vysvětluje tamní místostarosta Petr Hlobil, není obcí průjezdnou.

„Pokud jedete od Přerova do Zlína, úplně minete Kostelec. Pokud ovšem do Kostelce budete chtít, jen sjedete na vedlejší silnici a jste tu,“ říká místostarosta.

Nová stavební lokalita

„Máme přes tisíc obyvatel. Postupně počet občanů narůstá. Zpracováváme také změnu územního plánu, kde počítáme s lokalitou pro výstavbu rodinných domů. Vyrůst by zde v budoucnu mohlo zhruba deset nových domů,“ popisuje nejbližší plánovaný rozvoj obce Hlobil.

Jakým směrem se však výstavba bude ubírat, zatím není jasné. Pozemky, ze kterých by do budoucna měly být stavební parcely, jsou nyní v soukromém vlastnictví. Zda se je obec pokusí vykoupit zatím není zcela jasné.

Veteráni přilákali do Holešova davy lidí.
Veteráni přilákali do Holešova davy lidí. Takhle to tam žilo

„V této otázce jsme zatím nejednali. Žádné konkrétní stanovisko není. Samozřejmě to také záleží na ochotě majitelů pozemky prodat,“ pokračuje místostarosta.

Další plochy vhodné pro výstavbu jsou také uvnitř obce. Ani zde žádnou z nich nevlastní samotný Kostelec.

Podle místostarosty je přirozený a pozvolný nárůst obyvatelstva vhodnější než skokový nárůst způsobený rozsáhlou výstavbou.

„Měla by to být spíše záležitost pozvolná. Na rozvoj je navázána například kapacita školky, školy a tak dále,“ vysvětluje Hlobil.

Přibude také třída mateřinky

A právě kapacita mateřské školy pomalu přestává stačit. V příštím roce by tak mohlo dojít k rozšíření školy. Z jednotřídky se stane dvoutřídka.

„Momentálně navštěvuje školku šestadvacet dětí a my cítíme, že to není dostatečné. Vyvstal na zastupitelstvu požadavek, abychom se tím zabývali a problém řešili. Nyní jsme ve fázi, že dochází k přípravě projektové dokumentace. Ta by měla být hotová ještě letos na podzim,“ prozrazuje Petr Hlobil.

Pokud půjde vše dobře, samotná realizace projektu by měla proběhnout během léta 2022. Druhá třída vznikne půdní vestavbou.

Pět klientů Domova se zdravotním postižením Barborka se v minulých dnech přestěhovalo do nového obydlí.
Pět klientů Domova Barborka v Kroměříži má nový domov

Společně s rozšířením školky nesmí obec opomíjet i základní školu, kterou má jako jedna z mála v širokém okolí s devítiletou docházkou. „Jsme ovšem i spádová oblast pro Němčice, Rymice, Roštění, Starou Ves a další,“ vyjmenovává místostarosta.

„Musíme si uvědomit, že kapacitu školy neurčuje jenom rozvoj Kostelce, ale také těchto spádových oblastí,“ zdůrazňuje místostarosta a opět upozorňuje, že při skokovém nárůstu obyvatel by uspokojení potřeb po základním vzdělání mohlo být problematické.

Nutno dodat, že obec ale myslí i na ty nejstarší. Už dvacet let zde funguje dům seniorů 36 nájemními byty. Ten by měl projít v letošním roce částečnou rekonstrukcí.