O návštěvníky však památky nouzi neměly ani letos a ukázaly tak, že patří mezi přední tuzemské turistické cíle.

„Návštěvníci si k nám cestu našli. Přišli jsme ovšem o téměř všechny příjmy z pronájmu. A to je zhruba 15 procent našeho příjmu,“ řekl v rozhovoru pro Deník výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma. Obě památky jsou od roku 1998 zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Jaké ztráty v návštěvnosti jste letos zaznamenali?

Nemáme s čím porovnávat. V loňském roce jsme vystupovali společně s Květnou zahradou pod správou Národního památkového ústavu a lidem jsme nabízeli společné vstupné do všech areálů. Letos se památky rozdělily. Stejně jako vstupné. Nějaké indicie samozřejmě máme. Čísla naznačují jistý propad. Ale na to, že jsme naplno jeli de facto jen polovinu sezony je to dobré.

Které akce jste museli zrušit, případně přeložit na příští rok?

Mimo klasický návštěvnický provoz jsme v Podzámecké zahradě zvládli v květnu jen pár muzikálů pod širým nebem a nějaké divadlo. V létě jsme se pak rozhodli, že se budeme soustředit pouze na návštěvnický provoz a pořádání jakýchkoliv aktivit nad rámec vynecháme. Se všemi vládními opatřeními totiž nebylo jednoduché vše zvládnout.

V čem to bylo tak složité? Kvůli desinfekci, rouškám, rozestupům?

Velkou část sezony jsme museli mít na prohlídkách menší návštěvnické skupiny než je zvykem. Abychom všechny uspokojili, bylo třeba více průvodců. I přesto, že návštěvníků bylo víc, ekonomicky se to kvůli nákladům tolik neprojevilo.

Svatby, natáčení, koncerty. Jistý příjem máte i z pronájmu. Museli jste tuto položku letos z příjmů škrtnout?

Zrušilo se de facto všechno. Zůstaly nám jen pronájmy za svatby. A těch bylo v řádu jednotek – do dvaceti. Je to zhruba jedna pětina běžného počtu sňatků. Absence pronájmů je pro nás znatelná hospodářská ztráta. Za normálních okolností tvoří příjmy z nájmů až 15 procent našeho rozpočtu.

Kromě výpadku příjmů jste však museli vynaložit i další prostředky za desinfekci a dodržování hygienických opatření.

Desinfekce byla samozřejmě výdajem navíc, ale paradoxně se nejednalo o natolik zásadní částku. Daleko více nás ekonomicky zasáhla opatření, o kterých jsem mluvil – menší skupinky a s tím spojené vyšší náklady na personál.

Peníze jsme vynaložili také na nákup čistících zón. Dlouho jsme drželi tradici používání papučů v prostorách zámku. Někteří návštěvníci se na papuče dokonce těší. Hned na začátku roku nám však bylo jasné, že to bude z hlediska hygienických norem minimálně problematické. Proto onen nákup čistících zón.

Je něco, co vám pandemie naopak dala, v čem vás inspirovala, něčemu vás naučila?

Využili jsme koronaviru alespoň k tomu, abychom vybudovaly silné základy pro prodej vstupenek přes internet. Tyto služby bychom chtěli dále rozšiřovat a více je podporovat. V letošním roce jsme se dostali k nějakým 10 procentům prodaných vstupenek přes internet a to mi přijde jako velmi dobré číslo.

Ještě k tomu příjemnějšímu. Zdárně pokračují rekonstrukce v Podzámecké zahradě. Co se letos udělalo a co vás naopak ještě čeká?

Podařilo se nám opravit rybníky – zpevnění břehů, odbahnění, návrat k historickému stavu. V následujícím roce bude rekonstrukce pokračovat ještě na kanálcích – vodotečích. A celý projekt bude korunován obnovou Pompejské kolonády. Spousta lidí se těší, že se kolonáda po tolika letech opět promění do krásy. Prozradím, budeme se vracet k původním barvám kolonády. Nebude tedy již tak barevná jako nyní. Rádi bychom kolonádu více zapojili do života zahrady. Mluvím třeba o pořádání malých kulturních akcí. Moc si slibujeme také od obnovení fontány. A to přiláká další lidi.

Opravy se pomalu přesunují na zámek. Zasáhnou do návštěvnické sezony?

Ke zpoždění stavby dochází. Zejména z důvodu vládních nařízení. Stavba byla krátce pozastavena kvůli karanténě zaměstnanců. Ale stále se držíme toho, že veškeré opravy budou probíhat za provozu zámku. Veškeré práce, kde by mohlo docházet ke kontaktu s návštěvníky se dělají převážně v zimě. V letním období bychom měli být schopni otevřít základní trasu. Omezení provozu by však mohlo přijít v galerii kvůli opravám střechy.

Oprava střechy je svým způsobem unikátní svým rozsahem. Je to tak?

Dojde k celkovému překrytí střešní krytiny. Nikoliv jen části. To se nepodařilo celé jedno století.

Čeho si tedy za letošní rok vážíte nejvíc?

Paradoxně nejvíce si cením toho, že se v letošním roce podařilo nastartovat komunikaci s našimi partnery – městem, Zlínským krajem. A to, že Arcibiskupský zámek zůstává jedním ze stěžejních bodů památek v kraji, které stojí za návštěvu.