„Nově se registrovalo 198 subjektů, 88 podnikatelů činnost ukončilo. V uvedeném období si živnost přerušilo na 188 podnikatelů, ale dvě třetiny z nich si oprávnění znovu aktivovaly,“ uvedl vedoucí radničního odboru Obecní živnostenský úřad Kroměříže Miroslav Ševčík.

Podle místostarosty města Vratislava Krejčíře se nárůst počtu podnikatelů může na první pohled jevit jako překvapivý.

„Jsem ale rád, že se ekonomika opět rozjíždí a že se v Kroměříži a okolí objevilo tolik nových lidí, kteří se pustili do podnikání. Jsem přesvědčen, že k udržení podnikatelů ve městě přispěla i podpora podnikatelů ze strany Kroměříže. Nejsem epidemiolog, a tak nebudu hodnotit, zda státem přijatá opatření, která ekonomiku utlumila, byla zcela adekvátní. Je ale jisté, že nejen v oblasti podnikání byla často chaotická, nepřehledná a pro lidi mnohdy nesrozumitelná,“ řekl Krejčíř.

Snahou vedení města je udržet v Kroměříži služby a obchody pro své obyvatele.

„Proto nás těší, že podnikatelů, kteří by museli z existenčních důvodů své podnikání ukončit, nebylo ve městě mnoho. Zásadní je zde ale také role státu, jenž by měl subjektům, kterých se vládní opatření dotkla, tuto újmu alespoň částečně kompenzovat,“ dodal Krejčíř.

Město podpořilo zhruba 150 podnikatelů zasažených opatřením vlády proti šíření koronaviru, kvůli kterým museli provozovny uzavřít, celkovou částkou asi 1,7 milionu korun. Jednalo se o živnostníky, kteří nepůsobili v městem pronajatých prostorách.

Žadatelé mohli získat příspěvek ve výši jednoho měsíčního nájemného, a to až do maximální částky 20 tisíc korun. Třiceti subjektům, kteří si pronajímají prostory města, radnice schválila snížení nájemného o 30 procent za duben, květen a červen, aby umožnila podnikatelům žádat o příspěvek od státu.