„Odbor dopravy kroměřížské radnice s dopravním inspektorátem, obvodním oddělením policie a Českou obchodní inspekcí se zaměřili na dodržování zákona o silniční dopravě, na plnění povinností stanovených tímto zákonem a také na ochranu spotřebitele,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Prověrka taxikářů zahrnovala kontrolní jízdu, prohlídku vozidla včetně jeho technického stavu a vybavení a kladla důraz také na samotné řidiče, zejména na dodržování platných předpisů, na odbornou způsobilost a požívání alkoholu.

„Nejzávažnějším zjištěním byl jeden případ jízdy bez zapnutého taxametru. Viníkovi byl na místě na dva roky odebrán průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby s tím, že zákaz činnosti platí na území celé republiky,“ uvedla Zdenka Daňhelová z odboru dopravy kroměřížské radnice. Podle mluvčího města kontrola odhalila například také nesprávné zadání údajů v ceníku jízdného, takže zákazník nemohl mít jasný přehled o ceně jízdy.

„Odhalili jsme také vozidlo označené podélným pásem pouze na předních dveřích bez uvedení provozovatele taxislužby a řidiče, který se nebyl schopen prokázat povinnými doklady, jako je například zelená karta. Naopak požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebylo při kontrole řidičů taxislužby zjištěno,“ poznamenala Daňhelová.

Taxikáři byli podle ní ale často slušnější než zákazníci. „Přepravovat osoby v podnapilém stavu, kteří se dožadují služeb pohybujících se na hraně dodržování zákona, jako je například svezení většího počtu osob, než je kapacita vozu, to skutečně není žádný med. Alarmující je i to, že takoví občané své chování nezměnili ani vůči uniformovaným kontrolorům,“ uzavřela Daňhelová.