Konference vzbudila zájem.

„Zúčastnilo se jí na 400 hostů z celé České republiky, jež se ve své práci ve svých domovských organizacích věnují paliativní péči, která pomáhá zvládat umírajícím a jejich blízkým závěrečnou část života a v klidu, pokoji a důstojně prožít poslední chvíle,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Tématy jednotlivých přednášek a příspěvků odborníků byly mobilní specializovaná paliativní péče pro hemato-onkologické pacienty, paliativní péče poskytovaná v pobytových sociálních službách, péče o dětské klienty ve specializované mobilní paliativní péči, paliativa z pohledu zdravotnické záchranné služby, řešení konkrétních zdravotních problémů pacientů a třeba také představení realizace paliativní péče na Slovensku.

Mezi přednášejícími byli zástupci zdravotnických zařízení a sociálních služeb z Kroměříže, ředitel a primář Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Dagmar Klučková, ředitelka SSKM, pracovníci mobilních hospicových služeb pracujících v rámci Zlínského kraje a lékaři z nemocnic poskytujících služby paliativní péče v Praze, Olomouci a dalších místech.

„Problematika paliativní péče je velmi náročná. Dnešní konference byla setkáním profesionálů, kteří se s tématem umíráním setkávají každodenně. A jsem ráda, že se o něm mluví a že se řeší, a to nejen ve zdravotnictví, ale také v sociálních službách, díky čemuž dochází k propojení sociálně zdravotního pomezí,“ uvedla Klučková.

Kroměřížské sociální služby zajišťují paliativní péči ve třech svých pobytových sociálních službách a systémově ji budou zavádět i do všech ostatních, a to díky realizaci projektu Pod křídly Azraela, jehož cílem je zavedení postupů šetrného a respektujícího doprovázení klientů v terminálním stádiu a podpora jejich nejbližších v sociálních službách.

„Město Kroměříž zároveň finančně podporuje organizace, které poskytují paliativní péči v mobilní podobě, tedy navštěvují klienty v jejich domovech a pomáhají jim i osobám, které o ně pečují v domácím prostředí,“ uzavřela Šárka Kučerová.

„Je skvělé, že se věnujeme tématu paliativní péče, protože i přesto, že jsme vše odtabuizovali, tématu smrti se stále mnoho lidí vyhýbá. To, že se dokážeme postarat o ty nejslabší, nejzranitelnější, nemocné, je známkou lidskosti. A právě o tom je naše dnešní setkání. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se práci v sociálních službách obecně věnují,“ uvedl na konferenci místostarosta Pavel Motyčka.