Ve všech třech českých závodech, včetně toho v Holešově, už společnost zaznamenala významnou úsporu energií, vody a množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů. Pro roky 2023 až 2024 Nestlé plánuje v Česku investovat do obnovitelných zdrojů energií dalších více než 100 milionů korun.

Továrna v Holešově by měla postupně omezovat provoz plynových kotelen a nahradit je alternativními zdroji energie. „Aktuálně pracujeme na redukci využití kotelen a dalším snížení využívání plynu,“ řekl vedoucí investic Milan Lisý.

Tepelná čerpadla a odpadní teplo

Plyn se v závodech využívá ve výrobě, na takzvaný technologický ohřev. Topení budov zajišťují tepelná čerpadla, jejichž využití chce Nestlé rozšířit. „Tepelná čerpadla mají spoustu výhod. Mají třikrát nižší spotřebu energie než plynové kotelny a můžeme je postavit blíže k výrobě, takže dochází k menším tepelným ztrátám, a místo plynu využívají elektřinu,“ dodal Lisý. Od roku 2021 vyžívají všechny Nestlé závody v Česku elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Výroba Lentilek ve Sfinxu.
Více cukrovinek. Holešovský Sfinx rozšiřuje výrobu a přijme nové zaměstnance

V Holešově se k vytápění kanceláří a jídelny využívá odpadní teplo nebo tepelná čerpadla. „V továrně na Zlínsku, kde se vyrábí například bonbony JOJO, využíváme páru pro technologický ohřev. Doposud ji vyrábíme v průmyslové kotelně ze zemního plynu,“ uvedl Lisý.

Nižší emise

„Plán je kompletně, či alespoň částečně, redukovat potřebu plynové kotelny a nahradit ji dalšími vysokokapacitními tepelnými čerpadly, která bychom rádi ve výrobě využili jako zdroj tepla na jedné straně a na chlazení želé na straně druhé. Tím se výrazně sníží spotřeba energie a zredukují se emise CO₂,“ vysvětlil Lisý.

Nestlé se zavázalo snížit do roku 2030 emise CO₂ o polovinu hodnoty z roku 2018 a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050. V továrnách dlouhodobě přechází na obnovitelné zdroje.

Větrné elektrárny nebo solární panely využívá od externího dodavatele, při odhadované návratnosti 3 až 5 let tyto zdroje buduje přímo v továrnách.

Kromě obnovitelných zdrojů Nestlé investuje do podpory výrobků s nižší uhlíkovou stopou, do inovací obalových materiálů a odpadového hospodářství. Od roku 2013 společnost ze svých závodů v Česku a na Slovensku nevyváží žádný plastový ani jiný odpad na skládky, ale recykluje ho či energeticky využívá.