23. dubna 1657 byla na zámku v Holešově sepsaná zakládací listina, kde byla z vůle hraběte z Rottalu vyzdvižena nová obec v horách panství bystřického, kterou pojmenovali Rottalovice.

Už před založením obce se zdejším samotám na pasekách však říkalo Rusava dle jména potoka, který tudy protéká. Jeho název pravděpodobně souvisí s označením místní rusé – červené hlíny, která při deštích barví vodu do „rusé barvy“. Místní lidé tak měli problém nové jméno přijat, a to i z důvodu vzdoru vůči svému krutému pánovi.

V 1. polovině 19. století dochází k vytlačení Valachů do oblasti Rusavy, která je samostatným ostrůvkem mimo území Moravského Valašska. Postupným šířením valašského osídlení a kultury dále na západ se stala i Rusava součástí kompaktního valašského území, ale zůstala jeho nejzápadnějším místem. Život v této hornaté oblasti nebyl pro nové osadníky jednoduchý, říkávalo se tehdy: „Konec chleba, začátek kamení.“ Brzy však poznali výhodné podmínky hostýnských pasek a lesů pro chov dobytka, „salašnictví“, které se stalo nejdůležitějším zdrojem obživy, protože půda zde nebyla pro zemědělství příznivá.

Poloha obce, rozložené mezi samými kopci v dlouhém klikatém údolí, měla své výhody i nevýhody. Ležela stranou od cest a dlouho k ní ani žádná nevedla. Díky tomu byla ovšem obec uchráněna před nepřátelským tažením a vpády.

Kvůli tomu se stala také útočištěm povstalců, především těch ze Slovenska, kteří sem přišli okolo roku 1848. Také po dlouhou dobu odolávala civilizačním vlivům a ponechala si svůj osobitý charakter.

Hlasování valné hromady o setrvání ředitelky Kroměřížské nemocnice, a.s. Lenky Mergenthalové. Případné odvolání odsuzuje i většina zaměstnanců nemocnice. Část z nich přijela ředitelku podpořit přímo na úřad Zlínského kraje.
Ředitelka nemocnice odvolána, zaměstnanci se bouří