„Protierozní úpravy pole nad Těšnovicemi mají za úkol udržet více vody v krajině a ochránit obec ležící pod svahem před případnými následky srážek. Zároveň je cílem projektu vrátit do krajiny tradiční druhy dřevin, v tomto případě ovocných stromů,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Samotné zemní práce spočívají ve vytvoření mokřadu a průlehu s protierozní funkcí. Průleh by měl v budoucnu zadržovat vodu pro navržené stromořadí. Mokřad pak bude tvořit mělká tůně na konci svahu.

Práce by měly probíhat hned v několika etapách. První část zemních prací proběhne do konce letošního prosince.

„Měla by vyjít na 400 tisíc. Na druhou část, tedy samotnou výsadbu, je teprve vypsaná zakázka. Takže částka ještě není definitivní,“ upřesnila za kroměřížskou radnici Šárka Kučerová.

Další práce pak budou pokračovat od března do listopadu příštího roku.

Pálenice Zdeňka Halíka v Boršicích u Blatnice.
Páleničáři hlásí mizerný rok pro letní kvasy. Náhradou je hojnost trnek

Ovoce pro všechny

V lokalitě o velikosti zhruba šesti a půl hektaru nad Těšnovicemi tak vyroste ovocný sad s více než stovkou ovocných stromů. Převážně švestek, jabloní, třešní a hrušní.

„Bude to komunitní sad, tudíž si tam lidé budou moct přijít sami natrhat ovoce,“ doplnila Kučerová.

Plocha pod stromy, které budou vysazeny v rozestupech deseti a jedenácti metrů, je již dnes zatravněna a k produkci píce ji využívá místní Zemědělský podnik Kvasicko.

Okruh s výukovými prvky

„Kromě sadu může do budoucna v oblasti vzniknout vycházková stezka, která má za úkol seznámit návštěvníky se sbírkou původních dřevin a živočichů, jenž budou tuto lokalitu obývat. Podél protierozních zasakovacích průlehů bude příští rok vysázeno stromořadí všech krajových odrůd třešní, které by měly kvést po dobu osmi třešňových týdnů,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Vodák.

„Další prvky, jako jsou vycházkový okruh, který bude sloužit k rekreačním účelům, louky s keři, herními a výukovými prvky a vyhlídka na nejvýše položeném bodu, nemají přímou protierozní funkci a mohou být realizovány následně po dohodě s osadním výborem Těšnovice,“ doplnil Vodák

Na kolik se vyšplhá celková cena protierozních opatření, komunitního sadu a vycházkové stezky zatím není jisté. Město Kroměříž v současnosti vyhlásilo výběrové řízení na firmu, které zajistí výsadbu.