Tady je stručná rekapitulace, jak a kdy můžete hlasovat v komunálních volbách.

Kdy volit?

Volit lze v pátek 10. října od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin 

Kolik můžu rozdat hlasů (křížků)?

Každý volič má k dispozici tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva v dané obci. Např. pokud má město 22 členů zastupitelstva, volič může mezi kandidáty na hlasovacím lístku rozdělit celkem 22 hlasů.

Jak křížkovat?

Zakřížkovat konkrétní jména kandidátů je možné napříč mezi stranami. Lze tedy například na hlasovacím lístku vybrat tři kandidáty ze strany A, pět ze strany B a dva ze strany C. Opět platí, že lze takto rozdělit maximálně jen takový počet hlasů, kolik je v dané obci počet členů zastupitelstva.

Pokud zaškrtnete na hlasovacím lístku pouze jednu vybranou stranu, dáváte jí plný počet hlasů, kolik jich v dané obci máte k dispozici. Pozor! Není možné zaškrtnout více než jednu stranu, lístek by byl neplatný!

Lze také oba způsoby kombinovat. Tedy zaškrtnout jednu konkrétní stranu a dále vybrat mezi ostatními stranami konkrétní kandidáty. Zaškrtnuté straně se pak započítá zbývají počet hlasů (např. pokud má volič k dispozici 22 hlasů a vybere na hlasovacím lístku stranu A a po třech kandidátech ze dvou jiných stran B a C, dostane strana A celkem 16 hlasů, strana B 3 hlasy a strana C také 3 hlasy).  .

Kdy je hlasovací lístek neplatný?

Pokud nezaškrtnete ani jednu stranu a ani jednoho kandidáta.

Pokud zaškrtnete více než jednu konkrétní stranu.

Pokud zaškrtnete více jednotlivých kandidátů, než je počet hlasů, které máte k dispozici. (Příklad: vaše město má 22 členů zastupitelstva, máte tedy k dispozici 22 hlasů. Jestliže na lístku zaškrtnete například 25 kandidátů, je lístek neplatný.) 

Kdy, kde a jak se volí senátor

V Zlínském kraji se nyní vybírá senátor jen ve dvou obvodech:
- v obvodu 78  zahrnující severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice, Machová, jižní část okresu Vsetín, ohraničená na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Střelná
- v obvodu 81 zahrnující jižní část okresu Uherské Hradiště, ohraničená na severu obcemi Velehrad, Jalubí, Huštěnovice, Kněžpole, Mistřice, Popovice, Veletiny, Vlčnov, Nivnice, Suchá Loz, Březová, východní část okresu Hodonín, ohraničená na západě obcemi Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Kozojídky, Žeraviny, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka

Hlasuje se ve stejných místnostech a termínech jako v komunálních volbách, tedy v pátek 10. a v sobotu 11. října.

Pokud některý z kanidátů nezíská v prvním kole tento víkend nadpoloviční počet hlasů, postupují dva kandidáti s nejvetším ziskem hlasů do druhého kola. To se bude konat za dva týdny, tedy 17. a 18. října 2014.