Technické řešení splaškové kanalizace podrobně prezentoval členům komise Jaroslav Valkovič ze společnosti Centroprojekt, která byla generálním projektantem. Vysvětlil, že ochrana vodního zdroje je řešena ve třech nadstandardních stupních.

„V celém území Strategické průmyslové zóny Holešov se nachází odolné polypropylenové potrubí. Jednotlivé části jsou přitom navzájem pevně svařeny. Na některých místech, kde to odborníci požadovali, je pod potrubím ještě jílové těsnění. V nejexponovanějších částech je pak navrženo dvouplášťové vedení,“ shrnul Jakub Černoch, výkonný ředitel Industry Servis ZK.

Stejně podle něj musí ale postupovat také investoři. I k tématu dešťových vod se komise dostala. „Všechny srážkové vody, které dopadnou na komunikace či v budoucnu na střechy provozoven, odcházejí do dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek,“ doplnil Černoch. Příští zasedání komise by se mělo konat v říjnu.