Na přemnožení komárů zejména na Břeclavsku upozorňují i Lesy České republiky: při rozlivu řeky zůstává totiž na okolních loukách a v lesních porostech mnoho dočasných vodních ploch.

„A právě ty představují ideální líhniště pro komáry," upozorňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube. Ošetření vodních ploch v zasažených oblastech je proto potřeba provést co nejdříve.

„Na komáří larvy ve vyšším vývojovém stádiu nebývá přípravek účinný. Pokud aplikace bude úspěšná, mohli bychom přemnožení komárů v těchto lokalitách zabránit," zdůrazňuje Gaube.

Na Kroměřížsku ale takové opatření nejspíše nebude potřeba. „Výskyt komárů je zatím standardní a odpovídající ročnímu období. Dlouhodobé deště v našem regionu zatím situaci nijak neovlivnily," řekla deníku Hana Tkadlecová, vedoucí protiepidemického odboru ve Zlíně. Vodní plochy, které zůstaly po deštích na poli, totiž nejsou hlavním místem výskytu komárů.

„Navíc tyto plochy nyní velmi rychle vysychají. Situaci monitorujeme, reagujeme na podněty z obcí," uvádí Tkadlecová.

V případě zvýšeného výskytu by pak protiepidemický odbor doporučil vhodná opatření. „Při mimořádné situaci jsme ve spolupráci s krajským úřadem schopni zabezpečit speciální přípravek na hubení larev komárů. Ten je teď potřebný ale jinde," potvrzuje vedoucí odboru.

Postřiky proti množení komárů se neprovádí. „K tomu jsou určeny firmy, které mohou provádět speciální dezinsekční zásahy," dodává Tkadlecová.

Podle ní se v regionu zatím nevyskytují ani žádné nebezpečné druhy komárů, na které by lidé nebyli zvyklí.

Poklidnou situaci v tomto směru potvrzují i zahrádkáři. „Řekla bych že letos zatím moc komárů není, problémy zatím nemáme," konstatovala třeba předsedkyně Českého zahrádkářského svazu Holešov Vlasta Čablová.

Od svých kolegů a lidí ze zahrádek prý zatím žádné stížnosti nezaznamenala.

„Samozřejmě je díky deštivému jaru více vlhko a možná se teď při těch velkých vedrech v močálkách víc rozmnoží, ale zatím těžko říci. Třeba říčka Rusava hezky plyne bez zálivů, kde by stála voda a komáři se tam množili," uzavřela Čablová.