„Bude se jednat o nadstřešení skladu, který kdysi sloužil na vytápění. Tím získáme i volný prostor pro parkování komunální techniky a bude to i vzhledově lepší. Dále uvažujeme i o úpravě okolí kulturního domu, kde by mohla parkovat auta,“ nastínil plány starosta obce Petr Horáček.

Tím však kultivace okolního prostranství neskončí, výsledkem by totiž měl být vznik nového místa k odpočinku.

„Bude tam také opěrná zídka, udělá se nový chodník a součástí budou i takzvaná místa pasivního odpočinku, tedy nějaké lavičky s mobiliářem,“ dodal.

Pro takové úpravy se vedení obce rozhodlo zejména proto, že společenské akce nepořádají pouze vně, ale i v okolí kulturního domu.

Celkové náklady na úpravu okolí činí asi čtyři sta tisíc korun, jednou tolik pak bude stát přístřešek a zpevnění příjezdové plochy do skladu. Na dalších sto osmdesát tisíc pak vyjdou lavičky s mobiliářem.

„Na to jsme však dostali dotaci ve výši zhruba šedesáti procent,“ podotkl starosta s tím, že práce v okolí kulturního domu by měly být hotovy nejpozději na podzim.