A o koho že vůbec jde? O děti, které jsou už podvanácté zapojené do největší charitativní akce u nás Tříkrálové sbírky, jejímž cílem je vybrat peníze na pomoc potřebným.

Podle regionální koordinátorky Tříkrálové sbírky z Charity Zlín Pavly Romaňákové zřejmě letos počet koledníků nepřekoná loňský ročník, kdy na Zlínsku vybíralo peníze více než dvě stě padesát skupin koledníků.

„Přesto se dá očekávat důstojný počet dětí, které se do akce zapojí,“ řekla Romaňáková. Školáky, kteří budou v kostýmech tří králů v regionu vybírat, podle ní motivují hlavně ve farnostech a ve školách. „Snažíme se jim vysvětlit, jak je pomoc bližním důležitá,“ dodala Romaňáková.

Letošní výtěžek? Těžko odhadnout

Na pobočce zlínské Charity loni vykoledovali více než 1,3 milionu korun. Pavla Romaňáková neočekává, že by se tuto sumu podařilo letos překonat.

„Nerada to odhaduji, ale když se podíváme na současný stav ve společnosti, je jasné, že lidé nemají příliš peněz. Musím ale říct, že Tříkrálová sbírka není jen o penězích. Jde o společenskou událost,“ upozornila koordinátorka s tím, že důležitý je i kontakt koledníků s lidmi. „Například starší lidi potěší jen to, že jim tři králové zazpívají koledu. I to je posláním této akce,“ dodala.

Ve Zlínském kraji se na sbírku letos pečlivě nachystali, letošní ročník navíc doplňuje řada doprovodných akcí.

„Mimo samotné koledování je na zítřek naplánována vernisáž fotografií s názvem My tři králové jdeme k vám ve vestibulu ZUŠ ve Štefánikově ulici. Na pátek odpoledne pak máme v plánu hromadné tříkrálové putování městem a na sobotu Tříkrálovou koledu s Moravskou zabijačkou před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích,“ řekla koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Zlíně a okolí, kde chodí malí koledníci už od prvního dne letošního roku do osmého ledna.

Včera slavnostně zahájil sbírku také ředitel Charity v Uherském Hradišti Jiří Jakeš, který šel v dlouhém plášti s korunou v čele průvodu takzvanou V. I. P. trasu.

„Scénář máme rok co rok stejný. Projdeme městem a zastavíme se ve 14 hodin u radnice, kde zazpíváme a popřejeme mnoho zdraví, štěstí a dlouhá léta zástupcům městského úřadu i farnosti. Tradicí je, že nás při tom doprovázejí králové na koních,“ popsal Jakeš.

Vedoucí jen s občankou

V Oblastní charitě Uherské Hradiště se na hlavní koledování připravují zejména o víkendu 7. 8. ledna.

„Je důležité vědět, že každá tříkrálová skupinka má svého vedoucího, který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo,“ upozornila Anna Konvalinková, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Uherskohradišťsko na to, jak se vyvarovat případných falešných koledníků.

Zatímco na Zlínsku a Uherskohradišťsku už je koledování v plném proudu, v Kroměříži a Vsetíně se teprve připravují. Ve Vsetíně a okolí se koledníci vydají do ulic od pátku 6. do neděle 8. ledna. Sraz je vždy v místním pastoračním centru, kde budou připraveny pláště i koruny.

Rozšířit řady svých koledníků chce i Oblastní charita Kroměříž, kde mají sbírku naplánovanou na 6. až 14. ledna.

„Koledníci se mohou zapojit jako vedoucí skupiny, k čemuž je potřeba občanský průkaz, nebo jako řadoví koledníci, kteří se s vedoucím domluví na čase a termínu. Budou rozdávat cukříky a kalendáříky a na zárubně psát křídou K+M+B 2012,“ uvedl pastorační asistent kroměřížské Charity Josef Šebestík.

Registrovat se koledníci mohou přímo v budově tamní Charity.

Dát malým koledníkům nějaký ten peníz není jediná možnost, jak se do sbírky zapojit. Lidé mohou rovněž poslat peníze přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 777 a konstantním symbolem 379. Lidé také mají možnost poslat textovou zprávu v hodnotě třiceti korun ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

Sbírka pomáhá. Chlapec dostal elektrický vozík

Peníze vydělané Tříkrálovou sbírkou rozdělují regionální pobočky Charity na různé projekty. Většinou se jedná o spolupráci s nemocnicemi, azylovými domy, zařízeními pro seniory, ale i jednotlivce, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Například loni takto koledníci vsetínské Charity pomohli tříletému Josífkovi Fuskovi z Valašské Bystřice zakoupit elektrický vozík. Ve Vsetíně se loni vybralo přes sedm set tisíc korun.

„Finanční prostředky byly použity mimo jiné k zakoupení kompenzačních pomůcek do charitní půjčovny kompenzačních pomůcek, k zakoupení staršího automobilu pro osobní asistenční službu Charity či k dovybavení nově vzniklé sociální služby pro dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním,“ uvedla ředitelka Charity Vsetín Věra Dulavová.

Necelých šest set tisíc vybrala loni kroměřížská Charita. Nejvíc peněz putovalo na materiální pomoc v Charitním domě pokojného stáří Cetechovice. Sedmdesátitisícová částka rovněž šla na přípravu nové sociální služby Sociální rehabilitace Zahrada.

Skoro dvoumilionovým výnosem za sbírku v roce 2011 se může pochlubit Charita v Uherském Hradišti. Největší, takřka devítisettisícová částka přitom byla použita na výstavbu Centra sv. Ludmily v Uherském Hradišti. Skoro dvě stě tisíc loni putovalo z Hradiště na zahraniční humanitární pomoc.

Zlínská pobočka české Charity vybrala zhruba 1,3 milionu.

„Spolupracujeme například s nemocnicemi ve Zlíně a ve Vizovicích, kam jsme loni poslali peníze na nákup zdravotních pomůcek a léků,“ sdělila Deníku regionální koordinátorka sbírky Pavla Romaňáková. Na tento rok podle ní ještě nejsou známé konkrétní projekty, na které získané peníze letos půjdou.

„Budeme ale pokračovat ve spolupráci s těmito nemocnicemi a chceme se zaměřit na sociálně slabé rodiny a rodiny, které postihla nějaká živelní katastrofa,“ doplnila Pavla Romaňáková.