„Chceme prostor před knihovnou zvelebit a účelně využít,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Náklady podle projektu činí asi 29,5 milionu korun. Zhruba 21,8 milionu korun by mohla pokrýt dotace z evropských fondů.

Součástí projektu je také rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.

Čokoládový festival na Výstavišti Kroměříž, 26. ledna 2024.
VIDEO: Čokoládové pivo, pralinky i makronky. Kroměříž hostí Čokoládový festival

„Díky instalaci retenční a akumulační nádrže, propustných povrchů, zeleně, veřejného osvětlení, mobiliáře a terénních úprav dojde k revitalizaci veřejného prostoru s funkčními prvky zelené infrastruktury,“ popsal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Podle ředitelky knihovny Šárky Kašpárkové je právě voda největším problémem prostoru okolo knihovny.

„Nepropustné povrchy, svažitost terénu a mokré podloží byly dříve při vydatnějších deštích permanentním ohrožením v podobě zaplavení suterénu a kotelny budovy. Oprava kanalizace v roce 2021 sice pomohla, ale rádi bychom tento problém vyřešili trvale. Stejně tak si přejeme, aby bylo okolí knihovny útulné a aby k nám naši čtenáři chodili rádi,“ dodala Kašpárková.

Bývalou kotelnu v Rumunské ulici v Kroměříži nahradí nová spisovna městského úřadu.
Bývalou kotelnu na Zacharu v Kroměříži nahradí nová spisovna městského úřadu

Projekt se týká plochy o rozměru zhruba 3900 metrů čtverečních, z čehož asi 1700 metrů čtverečních zabírají parkoviště a chodníky. Vysazeno by mělo být 36 stromů, 329 keřů a 980 cibulovin.

Rekonstruováno bude osm sloupů veřejného osvětlení. Doplněn bude mobiliář v podobě 11 laviček, pěti odpadkových košů či sedmi stojanů na kola. „Pokud se podaří získat dotaci, stavební práce by mohly být zahájeny na jaře roku 2025 a hotové na podzim roku 2026,“ doplnil Pecháček.

Knihovna Kroměřížska je příspěvkovou organizací města. Kromě hlavní budovy na Slovanském náměstí, kde kromě oddělení pro dětské a dospělé čtenáře je i multimediální oddělení a informační centrum Europe Direct, provozuje knihovna osm poboček ve městě i jeho místních částech. Knihovna provozuje i Encyklopedii Kroměříže, kdy na webu www.enkm.cz lidé najdou údaje o historii města i o osobnostech s ním spojených.