Jedním znich je výše ceny. Bývalé kino, které se proměnilo na knihovnu, vyrostlo na městských pozemcích, které radnice prodala tehdejšímu okresnímu úřadu za osm set šedesát tisíckorun.

Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se minulý rok vdubnu sešli se zastupiteli Kroměříže a dohodli se, že objekt knihovny převedou bezúplatně a pozemek vceně, za kterou jej stát od radnice koupil.

Dnes však úředníci zÚZSVM požadují za prodej vícepeněz. „Chtějí převod za tržní cenu, která se dnes vporovnání sněkdejší cenou tři sta korun může pohybovat na úrovni až dvou a půl tisíce korun za metr čtvereční, což by pro náš rozpočet byla nepředstavitelná zátěž,“ ohradil se kroměřížský starosta MilošMalý.

Druhým problémem je pobočka České pošty, která využívá část budovy. Od ÚZSVM dostala výpověď a prostory musí vyklidit do konce března.

„Náhradní prostory jim musí najít stát, od kterého výpověď dostala. Městu by nevadilo, kdyby zůstala, kde je, ale platili bychom sankce, protože pošta nesplňuje kritéria neziskovosti jako knihovna,“ vysvětlil mluvčí radnice PavelZrna.

Pracovníci České pošty podle dostupných informací hledají pro svoji pobočku náhradní umístění, což ale není jednoduché. Do doby než je najdou, budou zaměstnanci ze zrušené provozovny pracovat na hlavní kroměřížské poště a vpobočce na Velkém náměstí, takže opráci nepřijdou.