„Mnoho památek zapsaných na seznamu UNESCO je dnes zdevastovaných a je třeba jim pomoci. I stav kroměřížských zahrad je už pomalu ostudou a v Česku patří mezi nejohroženější,“ uvedl europoslanec Tomáš Zatloukal, který zřízení nového fondu iniciuje.

Projekt počítá se zabezpečením i ostatních skvostů Evropy

Podle Zatloukala totiž není možné, aby se zabezpečení těchto památek financovalo jen z jedné kapsy. „Jejich vlastníkem je sice stát, je ale zapotřebí zapojit do tohoto projektu více zdrojů. Navíc je nutné, aby zisk peněz nebyl jednorázový, ale finance přicházely pravidelně, což by bylo možné právě ze strukturálních fondů Unie,“ podotkl Zatloukal s tím, že první peníze by bylo možné získat přibližně rok po předložení návrhu.

Památkám UNESCO by měly pomoci peníze z fondů Evropské unie

Oprava Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži by nyní podle odhadů vyšla na několik set milionů korun. „Na každou bude třeba asi tři sta padesát milionů korun. Pokud by však iniciativa pana Zatloukala vyšla, byly by zabezpečeny nejen památky u nás, ale v celé Evropě,“ nastínil Milan Komínek, předseda občanského sdružení Stop vandalům, které se snaží pamětihodnosti zachránit, a kroměřížský aktivista.

I přes stále chybějící peníze však zahrady neleží ladem a díky sponzorským darům se po malých krůčcích obnovují. „Prioritou bylo zabezpečit objekt Podzámecké zahrady proti vstupu vandalů, čehož se bezplatně ujala agentura Bedea. Vodovody a kanalizace Kroměříž v jejích prostorách zase bezplatně vyčistily sedmnáct studen, Plastika Kroměříž tam vysadila několik stromů a opravila bludiště,“ přiblížil aktivitu některých z asi čtyřiceti dárců Komínek.

„Nyní zase hledáme někoho, kdo by nám sponzorsky vykopal sedm set padesát metrů elektrického vedení, které chybí v Podzámecké zahradě, a bez něhož je těžké začít s dalšími opravami,“ posteskl si Komínek.

Součástí obnovy pamětihodností by však podle europoslance Zatloukala mělo být také jejich začlenění do cestovního ruchu.
„Musí vzniknout projekt, který památky oživí. Jeho přípravu by mohlo podpořit ministerstvo kultury,“ dodal Zatloukal.

Kroměřížské zahrady a arcibiskupský zámek jsou jednou ze dvanácti českých památek zapsaných na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V příštím roce to bude deset let, kdy se pamětihodnosti na listinu dostaly, v roce 2009 pak Podzámecká zahrada oslaví pět set let od svého založení.