„Do konce listopadu zde bylo umístěno celkem 935 klientů," informovala mluvčí kroměřížské nemocnice Veronika Klímová.

Částka, kterou pak lidé za noc strávenou na protialkoholní stanici zaplatí, však není právě zanedbatelná: činí plných 8455 korun a to se ještě oproti minulým letům o něco snížila.

Mnozí hříšníci ale takový obnos nemají, rozhodně ne k bezodkladnému zaplacení. Lidé tak často využívají splátkových kalendářů a dlužnou částku postupně splácí. Podle Klímové však vymáhaní finančních prostředků není vždy úplně jednoduché.

„Na protialkoholní záchytnou stanici bývají někteří lidé umístěni i opakovaně. Převážná většina klientů, kteří noc v zařízení strávili, se řadí mezi občany ze slabších sociálních vrstev a tudíž je obtížné od nich dlužnou částku za pobyt získat," zrekapitulovala známá fakta mluvčí nemocnice.

Na základě smluvních podmínek s krajem je nemocnice povinna všemi právními a účinnými prostředky vymáhat vynaložené náklady. Přesto je vymahatelnost pohledávek velmi nízká.

Přibližně osmdesát procent všech pohledávek tak zůstává vzhledem k sociální situaci ošetřených lidí neuhrazeno.

Na záchytce končí lidé pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, kteří nemají pod kontrolou své jednání a ohrožují tak nejen sebe ale i své okolí. Podle zákona je takový člověk povinen podrobit se ošetření a pobytu na záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

„Počet lidí umisťovaných na protialkoholní záchytnou stanici se každoročně zvyšuje. Většinou se jedná o sociálně slabší občany, nezaměstnané nebo osoby, které se buď nezdržují v místě trvalého pobytu, nebo jsou hlášeny na úřední adrese," poznamenal také krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas. Z rozpočtu kraje na následující rok by mělo být na provoz záchytné stanice vyčleněno šest milionů korun.