„Paní Štěpánkové jsem k tomuto jubileu a do dalších let popřál především pevné zdraví a také to, aby se jí na Barborce dobře žilo,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka, který nechyběl mezi gratulanty.

„Ráda bych poděkovala městu Kroměříž za to, jak se o lidi s handicapem stará. Sestřičky zde odvádějí výbornou práci. Dělají mnohem víc, než musí. Jsou obětavé a mají velkou trpělivost. O tetu se starají skvěle, je tu moc spokojená. A je hezké, že tetičce přišel popřát pan místostarosta,“ ocenila neteř oslavenkyně, paní Dagmar Králová, která za svou příbuznou jezdí ze Solnice v Královéhradeckém kraji. Kontakt s tetou udržuje i na dálku.

„Díky sestřičkám si také telefonujeme,“ dodala Králová.

Paní Štěpánková je podle ní v zařízeních pro zdravotně postižené péči asi 70 let.

„Dříve byla na zámku ve Zdislavicích. S dnešními podmínkami se to nedá srovnat. Je jiná doba. Na Barborce je moc hezké prostředí. A velice si cením toho, že zde pro klienty připravují různé aktivity, programy i dílničky, kde se mohou zabavit. Tetička dříve ráda vyšívala, teď už ale bohužel kvůli nemoci nemůže,“ doplnila Králová.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka funguje od roku 2000. Jeho kapacita je v současné době 108 lůžek.

„Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Domov spadá pod příspěvkovou organizaci města Sociální služby města Kroměříže (SSKM).

„Posláním domova Barborka je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Snahou domova je umožnit osobám se zdravotním postižením prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Poskytovaná sociální služba přitom vychází ze schopností a zájmů uživatelů, je plánovaná a směřuje k naplňování jejich individuálních potřeb,“ popsala ředitelka SSKM Dagmar Klučková.