„Přestože se každý rok snažíme varovat před hrozícím nebezpečím na nedostatečně zamrzlých vodních plochách, vždy se najdou lidé, kteří se vydají na led, aniž by se ujistili, jestli je jeho tloušťka dostačující," upozornila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči jsou na tyto situace trénovaní.

„Abychom byli připraveni pomoci nejen lidem, ale třeba i zvířatům, pod kterými se proboří led, absolvujeme každý rok v tomto období cvičení, která simulují skutečné zásahy na zamrzlé hladině," doplnila mluvčí.

Tento výcvik v pátek 14. ledna absolvovali také profesionální hasiči ze stanice Holešov na Kroměřížsku, kteří se sjeli u místního rybníku.

„Na fotografiích je vidět, že vodní hladina rybníku není dostatečně zamrzlá. Je zde tak velké riziko propadnutí osoby ledem do vody. Proto apelujeme na občany a především děti, aby nevstupovali na zamrzlé vodní plochy," poznamenala Javoříková.

Odběrová místa na testy covid ve Zlínském kraji
Testy na covid bez front. Jak dlouho se teď čeká ve Zlínském kraji?

Hasiči si také připravili seznam doporučení, na co si dát pozor, abyste se vyhnuli nechtěné ledové koupeli.

Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by měl mít namodralou barvu.

Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také v místě nečistot a spadaného listí.

Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi.

Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte.

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Co dělat, když se led proboří?

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, pokuste se zachovat klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh.

Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Zámek v Holešově
Holešov bude mít městské muzeum a galerii. Co nabídnou?

Jak se zachovat, pokud jsme svědky 

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte předmět, kterým můžete osobu z vody vytáhnout, například hokejku, delší větev, bundu, opasek nebo lano.

Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se on sám nepropadl pod led.

Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.

Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.

Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Do příjezdu záchranářů se také snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.