Známá už z loňského roku je například soutěž Recyklohraní, která probíhá celoročně a zapojuje všechny školy v republice. „Základní a střední školy se mohou do projektu přihlásit v průběhu tohoto školního roku,“ uvedla manažerka projektu Pavla Špringerová.

Dodala, že do prvního ročníku Recyklohraní se ve Zlínském kraji zapojilo celkem sto dvacet čtyři základních a středních škol, které doposud získaly celkem 138 915 bodů.

Ty si pak děti můžou vyměnit ve speciálním internetovém obchodě například za školní pomůcky, sportovní náčiní, praktickou elektroniku, poukázky na kulturní akce, vstupenky do kin nebo zoologických zahrad i třeba drobné individuální dárky.

„V kraji si doposud nejlépe vedly děti z Bratřejova, které v uplynulém školním roce získaly celkem 3 448 bodů,“ dodala Špringerová.

Krátkodobějšího charakteru je internetová soutěž SOS Planeta Země, která je určena pro žáky 6. až 8. tříd. Zde se můžou školy hlásit do 2. listopadu. „Prostřednictvím otázek týkajících se šetření vody a energie, třídění odpadů nebo ekologické dopravy se budou děti postupně seznamovat s nebezpečími, kterým je naše životní prostředí vystaveno, a se způsoby, jakými mohou naší planetě pomoci,“ popsala mluvčí pořádající společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná.

V prosinci pak proběhne vyhlášení vítězů regionálních kol, z nichž nejlepší kolektivy můžou vyhrát například výlet do zábavně-naučného centra iQpark v Liberci, USB flash disky, knihy o ekologii, DVD nebo encyklopedie.