„Narozdíl od obsazení jedním velkým investorem skýtá tato diversifikace záruku budoucí stability,“ sdělil statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.

Poznamenal, že krajské společnosti Indrustry Servis, jež má přípravu areálu na starosti, se již nyní hlásí množství zájemců z řad místních a tuzemských podnikatelů, kteří poptávají menší pozemky.

Které konkrétně, výkonný ředitel společnosti Jakub Černoch prozradit nechtěl. „Zatím s nimi jednáme, smlouvy máme podepisovat až na podzim,“ sdělil pouze.

Zdůraznil však, že vstup jednotlivých investorů bude řízen podle jasných pravidel. Z toho důvodu si Zlínský kraj nechal od Fakulty architektury ČVUT v Praze zpracovat odbornou urbanistickou studii.

„Aplikací v ní stanovených zásad bude zaručeno jak nalezení vhodného pozemku pro každého investora, tak i to, aby jeho činnost neomezovala další využití ploch v okolí. Výstavba vnitřní infrastruktury tak bude realizována na několik etap podle aktuálního postupu obsazování zóny,“ doplnil výkonný ředitel Jakub Černoch.

Stavbaři mají do konce roku dokončit výstavbu základní technické a dopravní infrastruktury v 360 hektarovém areálu. Kromě podnikatelů se v něm dále počítá i se zřízením prostoru pro vědu a výzkum.