Oficiální otevření kavárny a vinárny proběhlo ve čtvrtek 23. července.

Původně se v nově opravených prostorách nacházela čokoládovna. Ta však na zámku po dlouhých letech skončila.

„Čokoládovna ukončila svůj provoz v době, kdy zámek přešel pod správu jeho vlastníka – Arcibiskupství olomouckého,“ uvedla dále Juřicová.

Vlastník zámku nepochyboval, že by v prostorách po bývalé čokoládovně mělo vniknout něco jiného než kavárna.

„Jevilo se to jako logické, protože tady na zámku podobná služba návštěvníkům není. A jak jsem řekla, lidé si tak mohou zkrátit čekání na prohlídku,“ zopakovala Martina Juřicová.

„Navíc je to jediný způsob, jak můžeme nabídnout ochutnávku našeho vlastního vína, které prodáváme kousek odsud,“ dodala Juřicová.

Od prvního měření, které proběhlo v březnu, přes návrh designu až po samotnou instalaci zařízení uběhlo pět měsíců. Investice ve výši více jak milion korun šla na vrub majiteli zámku, který vybudoval kompletně také celé nové zázemí. Společnost Arcibiskupské zámecké víno má prostory pouze v pronájmu.

Zda bude kavárna v provozu celoročně se uvidí podle zájmu, převážně místních obyvatel, po skončení turistické sezony.