Původně automat sloužil pouze k placení poplatků na odboru občanskosprávních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, a to pouze v hotovosti.

„Ostatní poplatky, z odborů životního prostředí a živnostenského, museli lidé platit v pokladně v budově C,“ říká vedoucí radničního odboru informačních technologií Pavel Kopecký.

Nově v něm tak lidé mohou zaplatit například poplatek za rybářský a lovecký lístek, za stavební povolení na studny a malé čistírny odpadních vod, za ohlášení živnosti, žádost o koncesi a mnoho dalších.