Díky týmu specialistů pod jeho vedením klesla úmrtnost dětí s vrozenou srdeční vadou pod jedno procento. Český „systém péče o dětské kardiaky“ díky tomu – na základě doporučení Světové zdravotnické organizace – pronikl do celého světa. Profesor Milan Šamánek, který byl držitelem mnoha ocenění, zemřel 29. dubna 2020. Bylo mu 88 let.

Nad nikoho se nepovyšoval

„Měl jsem ho moc rád. Chodili jsme spolu do Sokolu, na základní školu. Společně s mým bratrem jsme byli taková parta,“ říká o doktorovi Šamánkovi jeho dávný spolužák Zdeněk Surynek.

„Vždy, když přijel na návštěvu zpět do Zborovic, tak se zastavil na kus řeči. Teď mi tady leží kondolenční dopis, který posílám jeho rodině do Prahy,“ ukazuje Surynek. Právě on byl tím, kdo Milana Šamánka v roce 2010 navrhl tehdejšímu prezidentu republiky Václavu Klausovi na vyznamenání.

„Napsal jsem tehdy panu prezidentovi dopis, že málokdo si vyznamenání zaslouží tak jako on,“ vzpomíná Zdeněk Surynek. Václav Klaus nakonec udělil Šamánkovi ocenění Za zásluhy I. stupně.

„Pomohl tisícům dětí a jejich maminkám. Mluvil o tom, ale nikdy se nevychvaloval, nepovyšoval se nad nikoho,“ dodává Zdeněk Surynek, který si zesnulého Milana Šamánka váží také proto, že na svou rodnou obec nezapomněl.

„Byl kamarádský a společenský,“ říká Zdeněk Surynek a je vidno, že je úmrtím dávného přítele zaskočen.

Černá vlajka a minuta ticha

„Všechno, na co sáhl, se mu dařilo,“ vytanulo v paměti Františce Sedláčkové, spolužačce Milana Šamánka ze základní školy.

„Ať už to bylo kreslení, hudba nebo studium. Byl opravdu velmi nadaný a šel si za svými cíli. Přitom byl ovšem skromný,“ dodává Františka Sedláčková. Střední školu už absolvoval Milan Šamánek v Kroměříži na tamním gymnáziu. I tam si jeho památku připomenou.

„Současná situace je náročná, ale přesto řeknu pedagogům, aby jej v rámci výuky zmínili a věnovali mu krátký prostor,“ potvrdil ředitel Gymnázia Kroměříž Josef Havela. Kroměřížský starosta Jaroslav Němec se s Milanem Šamánkem před několika lety osobně setkal.

„Už jako dítě jsem ho znal jako dospělého a uznávaného lékaře. Tady ta skromnost a obětavost při záchraně zejména dětských životů byla nepopiratelná. Nevyzvedával svou osobu, vždy mluvil pěkně o své práci. Naposled jsem s ním seděl na vinobraní,“ vzpomíná Jaroslav Němec. A právě víno se stalo Milanovi Šamánkovi další láskou. Byl velkým znalcem a také propagátorem vína coby léku na některá onemocnění. Cestu k vínu si našel v Uherském Hradišti, kde odstartoval svou lékařskou kariéru.

Rodné Zborovice uctili jeho památku vyvěšením černé vlajky na obecním úřadě a minutou ticha před zasedáním zastupitelstva. Oficiální rozloučení s Milanem Šamánkem se uskuteční v kruhu rodinném.

Milan Šamánek se narodil 9. května 1931 ve Zborovicích u Kroměříže. Vychodil gymnázium a následně vystudoval lékařskou fakultu. Po promoci dostal umístěnku do Uherského Hradiště, kde začala jeho lékařská kariéra. V 60. letech se mu podařilo odcestovat na pracovní stáž do Spojených států amerických, kde strávil více než rok. Po okupaci v srpnu 1968 dostal nabídky ze zahraničí, ale rozhodl se je odmítnout, aby se mohl starat o své rodiče. V roce 1977 založil dětské kardiocentrum, které bylo v té době unikátní tím, že spojovalo kardiochirurgii s kardiologií. Krátce po sametové revoluci odešel do důchodu, nadále ale přednášel a s kardiocentrem spolupracoval. Jeho velkým koníčkem bylo také víno. Milan Šamánek zemřel 29. dubna roku 2020. Zdroj: Paměť národa

Milan Šamánek (1931 - 2020)

- narozen ve Zborovicích

- vystudoval Gymnázium Kroměříž, Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy

- povoláním pediatr, dětský kardiolog, spoluzakladatel Dětského centra, přednosta Dětského kardiocentra (1977 – 1993), zakladatel komplexní a moderní péče o děti se srdečním onemocněním v ČR, zaměřil se na prevenci aterosklerózy a ischemické choroby srdeční

- ocenění: Purkyňova cena, laureát medaile profesora Libenského (nejvyšší ocenění České kardiologické společnosti, medaile Za zásluhy I. stupně prezidenta České republiky, patřil mezi evropské kardiology, kteří obdrželi čestný titul „Founding Fellow of the European Society of Cardiology“ (1995; Founding F. E. S. C.)