„Rekonstrukce byla zahájena v červenci. Vyměněn byl postupně krov, včetně nové střešní krytiny, zcela nová je také věž kaple, elektroinstalace a hromosvod. Opravné práce se dotkly i zvonu, včetně elektrického vyzvánění v pravidelných intervalech a elektrického vyzvánění. Celý objekt je i nově vymalován,“ přiblížil úpravy starosta Dřínova Miroslav Štěpánek.

Generální oprava přišla na více než 920 tisíc korun. Obec obdržela dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která činila více než 831 tisíc.

„Mimo rozpočet pak bylo kapličce pořízeno už i zmíněné nové elektrické vyzvánění v hodnotě zhruba pětapadesát tisíc korun a elektrické zabezpečení za patnáct tisíc dvě stě korun,“ vyčíslil Štěpánek.

O rekonstrukci kaple svatého Jana Nepomuckého se velkou měrou zasadil někdejší starosta Dřínova Josef Palíšek. Na nevyhovující stav památky, především střešní konstrukce, prý upozornili i samotní farníci.

„Mohla už spadnout a lehce by se stalo nějaké zranění či škoda na majetku, třeba projíždějícího auta. Jsme proto rádi, že je kaple opravená. Velký dík patří především panu Palíškovi,“ zhodnotila například Květa Krejčířová z Dřínova, která se zúčastnila slavnostního vysvěcení objektu.