Opravy se mají soustředit především na střechu a zvonici. „Byly už značně poničeny hnilobou. Poslední rekonstrukce se udála v roce 1966,“ vysvětlil starosta Dřínova Josef Palíšek.

Nová střecha i věž mají být zhotoveny dle původní předlohy. „Věžička bude plechová, na střechu řemeslníci použijí imitaci břidlice,“ přiblížil Palíšek. Změn dozná také samotný zvon, který byl ulit dokonce už v roce 1918.

„Nyní je renovován v Brodku u Přerova. Náš kněz jej pak chce po ukončení oprav nechat znovu vysvětit,“ podotkl dřínovský starosta. Zmodernizovano má být podle jeho informací i vyzvánění, které bude fungovat na elektrický pohon a dálkové ovládání.

Na renovaci kaple dostal Dřínov dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která pomůže uhradit devadesát procent celkových nákladů, zbylých deset procent investuje obec ze svého rozpočtu.

Kapli svatého Jana Nepomuckého v Dřínově využívá k bohoslužbám římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína pro farníky z Dřínova. „Po dobu probíhající renovace se mše prozatím konávají v zasedací místnosti obecního úřadu,“ doplnil dřínovský starosta.