Na pětici farností, mezi něž se řadí i Roštín a Cetechovice, však nebude sám. Od dnešního dne totiž bude ve Zdounkách působit i kaplan.

„Na Arcibiskupství přemýšleli, jak pomoci zborovickému faráři, který je nemocný. Nakonec rozhodli tak, že Hoštice a Litenčice mu vezmou a on bude nadále sloužit jen ve Zborovicích. Od 1. července pak hoštická a litenčická farnost přešli do Zdounek,“ informoval farář Radomír Němeček.

S pěticí farností mu bude pomáhat nový kaplan Pavel Kaška. „Jsem rodák z Halenkovic. Naposledy jsem byl kaplanem v Šumperku a okolí,“ svěřil se. O jeho působení ve Zdounkách podle něj rozhodl generální vikář.

„Ten nás posílá, kam je potřeba. My se ještě vzděláváme do pěti let po svěcení, potom uděláme farářskou zkoušku a jsme ustanoveni na nějaké místo na delší dobu,“ poznamenal kaplan.

Jeho novým domovem je fara ve Zdounkách. Tu musela církev nechat ještě před jeho příchodem zrekonstruovat. Ukončení prací oslavili farníci současně při příležitosti svěcení kaplanky.

„Pustili jsme se hlavně do střechy. Když jsme totiž chodili po půdě, zjistili jsme, že celá střecha je enormním způsobem napadena broukem tesaříkem,“ vysvětlil farář Radomír Němeček.

Na opravě se finančně podílelo jak arcibiskupství, tak i samotní farníci.

„V kostele jsme vyhlásili sbírku, kde se vybralo zhruba dvě stě sedmdesát tisíc korun během měsíce. Od arcibiskupa jsme pak ještě dostali pět set padesát tisíc korun na dokončení střechy a čtyři sta padesát tisíc korun na postavení kaplanky,“ dodal Němeček.